En samordnad id- och gränskontroll i stället för dagens två vid resor mellan Danmark och Sverige skulle spara 7 000 timmar per dag, enligt en analys som Skånetrafiken har gjort av kontrollernas effekt på pendelresor.

Byte av tåg och id-kontroll på flygplatsen Kastrup, färre avgångar samt ytterligare en gränskontroll på den svenska sidan innebär att en resenär mellan Köpenhamns centralstation och Malmö C tappar i genomsnitt 32 minuter per resa.

"Vi välkomnar en snar realisering av (inrikesminister) Anders Ygemans uttalande om en samordnad kontroll på Kastrup. Varje dag pendlar cirka 14 000 personer med Skånetrafiken till Danmark. Med en samordnad id- och gränskontroll på Kastrup hade närmare 7 000 timmar kunnat sparas varje dag", säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden, i ett pressmeddelande.