– Det här är ett större problem än det jag har under utredning just nu.

Kammaråklagare Eva Grandestedt om illegal körskoleverksamhet i Sverige.

Fakta: Körskolornas syn

Sveriges Trafikskolors Riksförbund undersöker årligen hur medlemmarna upplever illegal verksamhet i branschen.

Enligt senaste mätningen är det närmare nio av tio medlemmar som säger sig märka av olagliga aktörer.

Andelen som anser att svart övningskörning sker i stor omfattning har på ett år ökat från 30 till 43 procent.

Källa: STR

Mannen häktades på sannolika skäl misstänkt för grovt bokföringsbrott efter en uppmärksammad polisrazzia i Värmland med omnejd i måndags.

Eva Grandestedt, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten, har ännu inte gått igenom alla dokument som beslagtogs, men har ändå en klar bild av det hon beskriver som en otillåten och svart verksamhet.

Eleverna ska ha rekryterats ur gruppen nyanlända, erbjudits billiga körlektioner av oregistrerade handledare, och när de sedan prövat för svensk körkort gått upp som privatister.

På fler håll i landet

– Det är klart att man är i ett utsatt läge när man är i ett nytt land och inte kan reglerna. Min uppfattning är definitivt att det finns ett mått av utnyttjande här och därför är det så viktigt att stävja verksamheten, säger Eva Grandestedt.

Hon bedömer att 53-åringen styrt över en rörelse som utfört över hundra elevkörningar per år, med start 2010. Dessutom menar hon att den här typen av verksamhet finns på andra håll i landet.

– Det här är ett större problem än det jag har under utredning just nu, det är min uppfattning utifrån iakttagelser jag gjort.

Elever i farozonen

Hur eleverna rekryterats vill åklagaren inte diskutera. Har informationen gått via hörsägen eller har aktörerna rent av närmat sig boenden för nyanlända?

– Jag kan inte gå in på det för då föregriper jag utredningen och avslöjar vilka åtgärder vi avser att vidta, och vilka personer vi avser att höra, säger Eva Grandestedt.

Ytterligare misstankar kopplade till trafiklagstiftningen kan tillkomma. Däremot utreds inte elevernas agerande.

– Men säg att du blir stoppad av polis under en sådan här körning, då blir det fråga om grov olovlig körning eftersom du inte kör med registrerad handledare, säger Eva Grandestedt.