Fakta: Uppgörelsen MP godtog

Sveriges utlänningslag anpassas till EU:s minimikrav senast i april.

Lagändringarna ska gälla i tre år.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska gälla för alla flyktingar utom kvotflyktingar.

Barnfamiljer och barn som fram till 24 november registrerat en asylansökan undantas.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska gälla i tre år för flyktingar och ett år för alternativt skyddsbehövande.

De med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska bara kunna återförenas med kärnfamiljen.

För makar krävs att båda är minst 21 år för rätt till återförening.

Alternativt skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska inte ha rätt till familjeåterförening.

Försörjningskrav ska gälla alla som inte ansöker om familjeåterförening inom tre månader efter att flyktingstatus beviljats.

Uppehållstillstånd ska inte längre beviljas för övriga skyddsbehövande.

Uppehållstillstånd bara beviljas av humanitära skäl i vissa mycket begränsade fall.

Medicinsk ålderbestämning återinförs.

Id-kontroller införs även på bussar och tåg på väg till Sverige.

Källa: Regeringen

"Jag kan varken stödja eller försvara att vi så kraftigt försämrar svensk migrationspolitik. Jag kan inte. Det går bara inte", skriver riksdagsledamoten Jakop Dalunde (MP) i dag i ett inlägg på sin Facebook-sida.

Själv hade han hellre sett att MP hoppade av regeringen än att behöva gå med på de åtstramningar av migrationspolitiken som partiet enats om med Socialdemokraterna.

Dagens Industri uppger nu att partiets riksdagsgrupp röstade för uppgörelsen med minsta möjliga marginal. Två omröstningar skall ha hållits och MP:s ledamöter valde att gå på Socialdemokraternas linje först sedan dessa gått med på att undanta barnfamiljer som redan kommit till Sverige från de nya reglerna.

"Ett felbeslut"

Enligt Dagens Industri ska en extra ledamot ha kallats in för att avgöra omröstningen. Detta dementeras dock av Jonas Eriksson, MP:s gruppledare i riksdagen.

– Vi kallade alla ledamöter och på samma sätt. Det här gick till precis som vanligt, säger han till TT

– Jag tycker att det var ett felbeslut. Vi skulle behövt lägga allt vårt fokus på att bygga ut Sveriges kapacitet för att ta emot människor, säger Jakop Dalunde till TT.

Han menar att de nuvarande flyktingströmmarna kan klaras av med bland annat stödinsatser till myndigheter, kommuner, länsstyrelser och civilsamhälle.

Blandade reaktioner

Dessutom anser han att eventuella försämringar i kvaliteten på mottagandet kan vara acceptabla för att upprätthålla samma möjligheter att söka asyl som i nuläget.

Dalunde säger att han öppet motsatte sig beslutet under MP:s gruppmöte på tisdagen, men vill inte kommentera hur många han hade på sin sida.

– Det är väldigt blandade reaktioner i partiet. Det finns också de, och jag förstår dem, som ser riskerna med vad som hänt om vi hade klivit av, vilken politik som i så fall hade trätt i kraft i stället.

Även Carl Schlyter (MP), ordförande i EU-nämnden, röstade nej till beslutet.