Den tros vara världens hittills minsta snäcka. Eller vad sägs om ett skal som bara är 0,6–0,79 millimeter stort?

Nederländska forskare hittade snäckan, tillsammans med 47 andra hittills okända snigel- och snäckarter, i en regnskog på Borneo. Exakt var snäckan lever är dock oklart, eftersom forskarna endast såg tomma skal.

Till skillnad från exempelvis insekter är sniglar och snäckor oftast inte specialiserade på en viss typ av föda. I stället kan de separera till flera olika arter beroende på hur området de lever i ser ut.

Antagligen, skriver forskarna i ZooKeys, lever denna art, som fått det vetenskapliga namnet Acmella nana, i kalkstensskrevor i regnskogen där den – tack vare sin litenhet – dammsuger de fuktiga skrevorna på jakt efter bakterier och svampar.

För att illustrera exakt hur liten arten är fotograferade forskarna snäckorna tillsammans med en tolv punkters stor text.