Rymden förändras ständigt, men normalt är processerna så långsamma att de är svåra att observera under en livstid.

Men det finns undantag. Stjärnan SAO 244567 ligger på 2 700 ljusårs avstånd från oss och är ungefär lika stor som vår egen sol. På bara 30 år, mellan 1971 och 2002, ökade yttemperaturen på denna stjärna med hela 40 000 grader Celsius.

"SAO 244567 är ovanlig stjärna som låter oss studera evolutionen av en stjärna i realtid.", säger Nicole Reindle vid University of Leicester.

Nu, däremot, har temperaturen börjat sjunka. Dessutom blir stjärnan större och större. Den expanderar.

Nicole Reindle och hennes internationella kollegor, som redovisar sina resultat i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, är säkra på sin sak. Det vi bevittnar är en stjärna som föds på nytt, hur stjärnan "går tillbaka" till en mer omogen utvecklingsfas än tidigare.

Inget ovanligt med det, förutom att processen går så snabbt.

"Vi måste förfina beräkningarna för att kunna förklara varför SAO 244567 uppför sig som den gör. Det skulle inte bara hjälpa oss att förstå denna stjärna, utan även hur stjärnor i planetariska nebulosor utvecklas.", säger Nicole Reindle.