Fakta: Effektskatten

Effektskatten på kärnkraft infördes år 2000. Den har höjts tre gånger, 2006, 2008 och 2015.

Den uppgår nu till cirka 8 öre per kilowattimme.

Effektskatten utgör cirka 30 procent av driftskostnaden för en reaktor. Den ger sammantaget staten 4,5 miljarder i intäkter brutto per år, men skatten är avdragsgill och mycket av den träffar statliga Vattenfall.

Källa: Energikommissionen, promemoria om de befintliga förutsättningarna för svensk elproduktion

Energiministern leder samtalen mellan regeringen och riksdagspartierna. Syftet är att få till en långsiktig överenskommelse om energipolitiken. I mars lovade Ibrahim Baylan ett besked om framtiden för effektskatten på kärnkraft, som drar in flera miljarder kronor per år till statskassan, senast i maj.

Vattenfall och Eon har, i takt med fallande elpriser, gått från att kräva att den sänks till att den slopas.

Slopad skatt avgörande

De hävdar att en slopad skatt är avgörande för att de inte ska överväga att avveckla ytterligare reaktorer tidigare än förut aviserat, med fara för elförsörjningen. Besked behövs också för att avgöra om beslut om investeringar i reaktorerna kan räknas hem.

Styrelsen för Forsmark, dominerad av Vattenfall, meddelar dock nu att de ska investera i Forsmark 1 för att öka produktionen om 3-4 år.

Det finns en irritation, erfar TT, på den borgerliga sidan över att löftet om besked i maj för effektskatten verkar används av regeringen för att pressa fram en överenskommelse om helheten.

Förslag i mars

Regeringen kastade i mars in ett förslag om att en energiöverenskommelse skulle bygga vidare på den som de borgerliga partierna träffade inbördes 2009 men att målet skulle vara 100 procent förnybar elproduktion 2036.

Det läste en av regeringens kritiker, Svenskt Näringsliv, som att regeringen indirekt ville sätta ett slutdatum för kärnkraften och införa ett förbud för att planera för ny kärnkraft. Bland andra Moderaterna vill ha garantier för att kärnkraften får vara kvar vid sidan av att satsningarna på förnybar elproduktion görs.