Vi är som allra ärligast när det är det enklaste valet. Det föreslår en ny studie som visar att vi oftare handlar rätt i en moralisk konflikt när det kräver liten, eller ingen, ansträngning.

Forskarna genomförde experiment för att ta reda på hur människor handlar när de ställs inför olika alternativ, där ekonomisk vinst är kopplad till val de gör.

Det visade sig att det fuskades som mest när deltagarna bara passivt behövde ignorera att ett för dem automatiskt genererat svar faktiskt var fel. Att aktivt behöva ändra svaret till att bli fel, för att få mer pengar, genererade inte lika mycket fusk.

Fusk förekom däremot inte alls när deltagarna automatiskt fick ett korrekt svar som förslag, och skulle behöva strunta i det och ge ett annat svar för att få ut en större vinst.

Forskarna tror att det här kan vara viktigt att ha i åtanke för skattemyndigheter när de konstruerar deklarationsblanketter.

Studien presenteras i tidskriften Journal of Experimental Social Psychology.