Fakta: Kol och Scapis

I Sverige lever minst en halv miljon människor med kol. Det är en dödlig sjukdom som bryter ner luftvägar och lungor.

Studien om spirometri (lungfunktionstest) ingår i den pågående forskningssatsningen Scapis (Swedish cardiopulmonary bioImage study). Den leds av en nationell forskargrupp och drivs av universitetssjukhusen i Sverige med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Genom att låta lungpatienter göra två olika utandningsprov, i stället för ett enda, är det lättare att i ett tidigt stadium upptäcka dem som drabbats av kol (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), och därmed kunna sätta in lämpliga åtgärder, enligt ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.

– Spirometri (lungfunktionstest) borde göras i mycket högre utsträckning än i dag. Jag anser att man borde göra det som en hälsokontroll på alla, till exempel i företagshälsovården, eller på alla rökare, säger Kjell Torén, professor i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet, till Dagens Nyheter.

Metoden går i korthet ut på att jämföra två utandningsprov, ett där patienten andas ut så snabbt och länge som möjligt, och ett annat där det gäller att andas ut så långsamt och länge man kan. Den är framtagen i samband med en forskningssatsning som Hjärt-Lungfonden genomför vid Göteborgs universitet.

I undersökningen testades 1 050 personer. Med ett andningsprov hittades kol hos 10 procent (105 personer). Med två utandningsprov ökade andelen till 16 procent (164 personer). Rönen har publicerats i International Journal of COPD.