Regeringen vill att fler människor som kommer till Sverige ska få sin utbildning erkänd för att snabbare kunna studera vidare eller börja arbeta.

"De som kommer hit bär med sig värdefull kompetens som vi måste ta tillvara, både för deras skull och för samhället", säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Universitets- och högskolerådet har fått i uppdrag att utreda hur en försöksverksamhet som ska underlätta valideringen av en utbildning i utlandet ska se ut.

Försöksverksamheten ska kunna inledas nästa år och avslutas den 31 december 2020.