Fakta: Krisen i Venezuela

Venezuelas oljeberoende ekonomi har drabbats hårt av det låga oljepriset. Den senaste tiden har krisen eskalerat med stigande inflation, tomma butikshyllor och brist på mediciner och el. Samtidigt har landet drabbats av torka.

Enligt landets officiella statistik föll BNP med 5,7 procent i fjol medan inflationstakten var 180 procent.

Oppositionen anklagar regeringen för misskötsel av landet. Regeringen skyller i sin tur på ekonomiskt sabotage från landets elit.

I januari införde president Nicolás Maduro ett "ekonomiskt undantagstillstånd". Den 13 maj infördes ett fullskaligt undantagstillstånd. Dekretet ger bland annat armén utökade befogenheter att distribuera matvaror och upprätthålla ordningen, och regeringen får mer makt att ingripa i ekonomin.

Oppositionen har lämnat in vad man säger är närmare två miljoner namnunderskrifter, tillräckligt för att sätta igång en process om en folkomröstning för att avsätta Maduro. Initiativet avfärdas av regeringen.

Samtidigt som oppositionen försöker få till stånd en folkomröstning för att avsätta Maduro beordrade presidenten landets högsta befälhavare att militären skulle förbereda sig på en yttre aggression.

– Folkomröstningen är till för att hetta upp gatorna och skapa förutsättningar för en statskupp eller ett ingripande från främmande makt, sade Nicolás Maduro i ett tal inför Socialistpartiet på torsdagen.

Det 60 dagar långa undantagstillståndet han utfärdade för snart en vecka ger bland annat landets polis och militär ett utökat mandat. Det innebär även att regeringen kan ignorera de flesta av de begränsningar som finns i Venezuelas författning i ett försök att säkra tillgången på mat och energi i det krisdrabbade landet.

Kongressen, där oppositionen har majoritet, röstade tidigare i veckan ned dekretet om undantagstillstånd, som man menar undergräver demokratin. Men Venezuelas högsta domstol gav sen på torsdagen Maduro rätt. Den stöder enligt ett uttalande åtgärden "med tanke på de speciella sociala, ekonomiska, politiska och ekologiska förhållandena som allvarligt drabbar den nationella ekonomin".