Bakgrund: Skrev felaktigt intyg

Expressen avslöjar att Mona Sahlin (S), regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, på myndighetens brevpapper felaktigt har intygat att hennes medarbetare och tidigare livvakt tjänar 120 000 kronor per månad. Men Enligt regeringskansliet tjänar han bara 43 000 kronor i månaden. Mannen använde det felaktiga intyget i samband med att han köpte en lyxbostad för tio miljoner kronor.

Sahlin säger att hon skrivit fel angående mannens lön från regeringskansliet, men uppger också att hennes eget företag betalar mannen 60 000 kronor per månad plus sociala avgifter för att göra säkerhetsbedömningar åt henne.

Expressen rapporterar att Mona Sahlin inte betalat in skatter och arbetsgivaravgifter för den före detta livvakten. Mona Sahlin medger att hon inte betalat in sociala avgifter, men säger att hon ska göra detta. Enligt Skatteverket ska de sociala avgifterna redovisas månadsvis, något Sahlin inte gjort. Hon har inte heller registrerat sig som arbetsgivare.

Mona Sahlin avgår med omedelbar verkan som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Åklagaren Anders Jakobsson vid särskilda åklagarkammaren meddelar att en förundersökning om osant intygande alternativt grovt osant intygande har inletts.

Daniel Norlander, polis från Göteborg, går in som tillförordnad chef efter Mona Sahlins plötsliga avhopp från posten som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

– Vi behöver rekrytera en person som kan fortsätta det positiva arbetet som gjorts, säger Kristoffer Talltorp, pressekreterare hos demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Departementet kan dock inte kommentera några namn i dagsläget. Under tiden fortsätter arbetet mot våldsbejakande extremism, enligt polisen Daniel Norlander, tillförordnad samordnare.

– Arbetet mot våldsbejakande extremism går vidare. Men utan Mona Sahlin blir det svårare att nå ut som opinionsbildare i arbetet. Mona Sahlin har varit en väldigt bra talesperson, en samlande kraft och opinionsbildare som har gjort att kommunerna har fått igång det lokala arbetet. Men en stor del av det faktiska arbetet, som besök hos kommunerna, har sekretariatet genomfört, säger Daniel Norlander till TT.

Vill inte spekulera

Norlander är i dag huvudsekreterare i det sekretariat som Sahlin har lett, sedan hon 2014 utsågs till nationell samordnare. Sahlins och hennes kommittés uppdrag var sedan tidigare begränsat till två år och skulle ha avslutats i juni i år, Men regeringen vill fortsätta arbetet i någon form och har också krav på sig från riksdagen att göra det, efter ett så kallat tillkännagivande grundat på en motion från de fyra borgerliga partierna, som för två år sedan tillsatte Sahlin.

Regering och opposition är alltså överens om att arbetet ska fortsätta i någon form sedan den nationella strategin har presenterats.

– Regeringen skissar just nu på hur, berättar Daniel Norlander, som inte vill spekulera i vem som då ska ta över som samordnare. Han varken bekräftar eller dementerar att det kan bli han själv.

– Det är kulturdepartementet som tittar på en ersättare till Mona, säger han.

Både ris och ros

Sverigedemokraterna krävde i sin motion att Sahlin skulle avsättas och att en ny nationell samordnare ska vara en person utan politiska kopplingar, med expertkunskap inom sådant som radikalisering och terrorism. Samtidigt rosas Sahlins arbetsinsats från många håll.

– Mycket därför att hon är en person som kunnat täta glappet mellan stat, kommun och civilsamhälle. Hon har haft engagemang och har kunnat prata med folk i både kommunhus och organisationer, säger Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan till TT.

Terrorforskare Magnus Norell vill inte uttala sig om Sahlins insats – men är däremot kritisk till samordnarens roll över huvud taget. Den är för luddig, anser han.

– I instruktionerna som man fick då hon blev utsedd av förra regeringen fanns inte militant islamism med över huvud taget. Om man inte ens kan nämna saker vid sitt rätta namn blir det svårt att hantera det eller arbeta emot det.

Skyndsam hantering

Efter Sahlins plötsliga avhopp kvarstår nu en rad frågor. En förundersökning om osant intygande alternativt grovt osant intygande inleddes i samma stund som Mats Åhlund i april fick kännedom om hur Sahlin intygat att en medarbetare tjänat betydligt mer än vad han gjort. Intyget användes när han skulle köpa en bostad i Saltsjöbaden, avslöjade Expressen på onsdagen.

Åklagare Anders Jakobsson, som just nu befinner sig på semester, utsågs till förundersökningsledare och fick ärendet på sitt bord. Fallet har hanterats skyndsamt, säger Mats Åhlund till TT.

– Ja, jag fick uppgifter om att media var informerad om och hade kunskaper om det här förhållandet. Det fanns anledning att omedelbart fundera på vilka åtgärder som skulle vidtas.