"Eftersom rådet ska få ett nytt uppdrag så är de inte kvar i rådet längre", säger Karolinska Institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright, angående universitetets kritiserade etikråd.

FAKTA: Etikrådets tidigare medlemmar

Ledamöter i KI:s etikråd:

Gert Helgesson, ordförande, professor vid KI, Institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Marie Arsenian Henriksson, professor vid KI,

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Per Ljungman, adj professor vid KI, Institutionen för medicin.

Patricia De Palma, universitetsadjunkt vid KI,

Institutionen för odontologi.

Göran Lambertz, justitieråd.

Nina Rehnqvist, professor, SBU:s nämnd.

Annika Tibell, adj professor, Stockholms läns landsting.

Redan 2014 anmälde en belgisk forskare Paolo Macchiarini för oredlighet i forskning. Karolinska Institutets dåvarande rektor Anders Hamsten vände sig till universitets etikråd för ett utlåtande, men fick till svar att frågorna i anmälan var av vetenskapsteoretiskt slag.

"Inte kvar i rådet"

I efterspelet till Macchiarini-affären har Anders Hamsten, såväl som KI:s dekanus för forskning och rektorsråd, lämnat sina tjänster. Nu har den vikarierande rektorn Karin Dahlman-Wright gett Henrik Grönberg, vikarierande prorektor, i uppdrag att granska och omformulera det kritiserade etikrådets uppgifter.

– Vi är helt överens med medlemmarna i rådet om att vi måste se över deras uppdrag, säger Karin Dahlman-Wright.

TT: Har du förtroende för medlemmarna i etikrådet?

– Eftersom rådet ska få ett nytt uppdrag så är de inte kvar i rådet längre, så den frågan går inte att svara på.

Nya namn

TT: Ska det tolkas som att det blir nya namn i etikrådet?

– Ja, eftersom uppdraget ses över måste vi också se över vilka slags kompetenser vi behöver. Vi får återkomma i frågan helt enkelt.

Karin Dahlman-Wright menar att ett nytt etikråd kan få en viktig roll i det arbete som nu pågår på KI.

– Det här ska ju vara ett framstående internationellt universitet som vilar på en tydlig etisk värdegrund och då måste de här frågorna vara en del av det dagliga samtalet. I det tänker jag mig att etikrådet kan vara en plattform för det här dagliga samtalet.