Det behövs mer övergripande etiska regler för att eliminera risken för händelser som den med kritiserade KI-kirurgen Paolo Macchiarinis operationer på Karolinska universitetssjukhuset. Det skriver Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer) på Dagens Medicins debattsida.

Enligt Asplund har Macchiarini opererat i gråzonen mellan reguljär sjukvård och klinisk forskning, och där är dagens regelverk i dag otillräckligt. Ett projekt i Smer ska nu utreda vilka etiska frågor som väcks i samband med oprövade metoder där utgångspunkten är att ett stramare regelverk behövs.