– Vi får inte vänta till den här krisen är över innan vi börjar fundera på vår framtida gemensamma asylpolitik.

EU-kommissionens första viceordförande Frans Timmermans. (TT)

Fakta: Kommissionens asylplaner

EU-kommissionen har presenterat fem prioriterade områden där man vill se förbättringar i EU:s asylsystem:

Skapa ett hållbart och rättvist system för att fastslå vilka medlemsländer som är ansvariga för de asylsökande – antingen genom att lägga till fördelningsregler för akuta situationer eller genom ett helt nytt fördelningssystem.

Mer harmoniserade asylregler i medlemsländerna för att garantera en mer human och jämlik behandling, men samtidigt också för att minska dragningskraften till vissa länder.

Förhindra att asylsökande reser vidare genom EU under tiden som deras fall behandlas.

Utöka EU:s asylbyrå (Easo) för att bland annat sköta övervakning och tillfälliga omfördelningar.

Utöka användandet av Eurodac-databasen för att exempelvis underlätta delandet av fingeravtryck.

Källa: EU-kommissionen.

– Vi får inte vänta till den här krisen är över innan vi börjar fundera på vår framtida gemensamma asylpolitik, konstaterade EU-kommissionens förste viceordförande Frans Timmermans när han lade fram onsdagens stora asylpaket i Bryssel.

Som väntat föreslås två huvudalternativ för att rädda situationen.

Det första spåret är att uppdatera de nuvarande så kallade Dublin-reglerna genom att skriva in automatiska regler för omfördelning av asylsökande mellan medlemsländerna om något land drabbas av ett "oproportionerligt tryck" – i stil med det som Grekland utsatts för under det senaste året.

Motstånd i öst

Det andra spåret – som är betydligt mer kontroversiellt – skulle skapa ett helt nytt system där de asylsökande fördelas i enlighet med EU-ländernas storlek, ekonomi och mottagningskapacitet.

"Ansvaret skulle inte längre kopplas till dit man först kommer", heter det i EU-kommissionens meddelande.

Sistnämnda spår är det som bland andra Sverige och Tyskland förordar för att skapa en jämnare mottagning. Motståndet lär dock bli stenhårt från framför allt en rad invandringsovilliga länder i Öst- och Centraleuropa.

Tjeckiens EU-minister Tomas Prouza blev en av de första av avfärda onsdagens förslag.

"Hur länge kommer EU-kommissionen att försöka få den här döda hästen att rida i stället för att arbeta med sådant som verkligen hjälper?", skrev Prouza på Twitter enligt AFP.

Vill ha snabbt beslut

Kommissionen ska nu följa upp med konkreta lagförslag "före sommaren".

– Vi lägger fram de här alternativen på ett öppet sätt för att dra i gång en debatt. Båda alternativen kommer att ge den solidaritet mellan medlemsländerna som så väl behövs för att skydda dem som behöver hjälp, sade Timmermans på onsdagen.

Genom att lyssna på vad medlemsländerna säger om alternativen hoppas kommissionen kunna återkomma med något som det snabbt går att enas om, snarare än att fastna i utdragna förhandlingar.

– Tanken är att lägga fram förslag som faktiskt kan antas, sade Timmermans.

I EU-kommissionens framtidstankar ingår även att göra medlemsländernas asylsystem än mer lika varandra och samtidigt inskränka asylsökandes resemöjligheter mellan olika EU-länder.