Tusk uttalade sig, utan att svara på frågor, inför en träff med statsminister Stefan Löfven i Stockholm. Träffen är ett av hans nedslag i europeiska huvudstäder inför det informella EU-toppmötet i Bratislava den 16:e september. Tusk och övriga EU-ledare vill att mötet ska kunna visa att EU bland annat kan ge medborgarna skydd, i vid mening.

Tusk anser att EU i första hand måste ta itu med tre saker– okontrollerad migration, terrorism och rädsla och oro kopplade till globalisering. Men högst på agendan är att säkra EU.s yttre gränser.

– Det är en förutsättning för att få till stånd en gemensam asylpolitik i EU, säger Tusk.

Tusk uppmanar

Ett första test är att få ett tillräckligt antal medlemsländer på mötet i Bratislava att säga att de ställer upp med gränsvakter och utrustning för att hjälpa Bulgarien att bevaka landets gräns mot Turkiet och asylsökande och andra personer som vill in i EU. Tusk uppmanar dem att göra det.

Bratislavamötet kom till som en följd av Storbritanniens ja i folkomröstningen om att lämna EU, men sägs nu komma att handla mer om EU:s framtid och vad unionen bör satsa på för att återvinna förlorat förtroende bland medborgarna. Britterna är inte inbjudna.

Kräver ansvarstagande

Som vid flera andra krislägen som uppstått i EU hävdar Tusk och de flesta andra EU-länder att unionen och dess ledare måste lyssna mer till medborgarna vilja och oro och visa att EU klarar av att "leverera".

– Lösningen är inte mindre utan mer samarbete, hävdar Löfven och talar om att det behövs mer sådant för att lösa frågor om migration, klimat och arbetslöshet.

Fler EU-länder måste ta mer ansvar för flyktingläget, framhåller Löfven.

Debatten om EU:s framtid den här gången ska ta avstamp i en diskussion utan slutsatser i Bratislava, och fortsätta under höst och vinter med sikte på resultat vid ett möte i Rom i vår.