Fakta: Hogans förslag

EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan har en åttapunktslista med tänkbara åtgärder för att hjälpa till i "jordbrukskrisen".

Införa en frivillig produktionsminskning av mejerivaror.

Höjt tak för hur mycket medlemsländerna får stödja sina producenter.

Höjda interventionsvolymer för mjölkpulver och smör.

Överväga möjligheterna att stärka lantbrukarnas roll i livsmedelskedjan.

Skapa en "marknadsbevakande" institution för kött, på samma sätt som tidigare finns för mjölk.

Återstart av stödprogram för lagring av fläskkött.

Förlängda stödprogram för frukt- och grönsakssektorn som drabbats av det ryska embargot.

En diplomatisk kampanj för att öppna upp nya marknader.

Fortfarande återstår dock många detaljer kring vilka åtgärder som kan genomföras och på vilket sätt. Ytterligare diskussioner väntar sannolikt redan vid nästföljande jordbruksministermöte, i Luxemburg i april.

Källa: EU-kommissionen

Medan övriga EU mest talar om flyktingkris är kontinentens lantbrukare hårt pressade på en rad områden. Rysslands sanktioner mot europeiska livsmedel och fallande världsmarknadspriser på griskött och mejeriprodukter har skapat en minst sagt ansträngd situation.

En av utvägarna är att producera mindre.

– Jag är redo att föreslå användandet av regler där kommissionen . . . tillfälligt tillåter sådana frivilliga överenskommelser inom mejerisektorn, sade EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan på måndagens ministermöte i Bryssel.

Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) är emellertid kritisk. Han vill att frivilligheten ska finnas hos den enskilde mjölkbonden – inte som systemet nu är utformat då det bara gäller kooperativ och producentorganisationer.

– Det är det som är så fel och förvirrande. Det blir ju inte ett frivilligt system för den enskilda företagaren och det är därför jag säger nej till det, säger Bucht i Bryssel.

Landsbygdsministern föredrar överlag de förslag som handlar om att satsa på nya exportmarknader och enklare regler, snarare än att ge ökat stöd.

– Vi måste ut på nya marknader när vi har en produktion som överstiger efterfrågan, säger Sven-Erik Bucht.