I fortsättningen måste israeliska producenter av allt från matvaror till kosmetika märka varorna så att det framgår att de producerats på bosättningarna om de ska säljas inom EU. Det rör bosättningar på Västbanken, östra Jerusalem och Golanhöjderna.

Enligt en källa inom EU-kommissionen är beslutet tekniskt, inte politiskt.

– De ockuperade områdena är inte en del av Israel, och varor därifrån kan därför inte märkas som "producerade i Israel", säger källan.

Israel fördömer beslutet. I ett uttalande hävdar israeliska utrikesdepartementet att beslutet visst är politiskt och avfärdar den tekniska motiveringen som "cynisk och grundlös".

"Med anledning av EU:s senaste beslut ställer Israel in sin diplomatiska dialog med EU i olika forum som planerats äga rum de kommande veckorna", heter det i uttalandet.

Landets EU-ambassadör David Walzer varnar också för att unionens beslut kan försvåra fredsförhandlingarna med palestinier, eftersom EU kanske inte kommer att vara välkommet som medlare.