Fakta: Parisavtalet

Det globala klimatavtalet förhandlades fram i december i fjol när Frankrike stod som värd för det återkommande globala klimattoppmötet. Det slår bland annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader jämfört med förindustriell tid, och att de globala utsläppen snarast möjligt ska nå sin högsta nivå för att sedan minska.

Ländernas nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år från 2020 och globala översyner av det internationella klimatarbetet ska göras var femte år med start 2018.

Dessutom ska världens utvecklade länder bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer från år 2020, när avtalet ska träda i kraft.

Avtalet har undertecknats av 180 länder. Det blir giltigt 30 dagar efter det datum då minst 55 länder, med totalt minst 55 procent av de globala växthusgasutsläppen, har ratificerat avtalet.

Ratificeringen hälsas med klang och jubel i det annars så krispressade Bryssel. I en tid när det mesta annars handlat om flyktingkris, brexit, terror och oenighet så skapade fredagseftermiddagens besked rena EU-euforin.

"Vi måste och vi kan lämna över en mer stabil och hälsosam planet, mer rättvisa samhällen och mer välmående ekonomier. Det här är ingen dröm. Det här är verkligheten och den är inom räckhåll", kommenterar EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i ett pressmeddelande.

"Dagens beslut visar vad EU handlar om: enighet och solidaritet. När det blåser snålt, då kommer EU igång", hälsar i gengäld hans klimatkommissionär Miguel Arias Cañete.

"Styrkebesked"

Även Sveriges klimatminister Isabella Lövin (MP) är nöjd.

– Det här är en av de mest positiva nyheterna på senare år när vi lever i en tid av väldigt stora utmaningar. Vi har klimatavtalet där EU faktiskt kan jobba tillsammans och kan göra stor skillnad tillsammans och det är ett styrkebesked i dag, säger Lövin på en pressträff efter mötet.

EU-beslutet om att gemensamt ratificera fjolårets klimatavtal innebär att tillräckligt många länder nu sagt definitivt ja. Därmed kommer avtalet att vara giltigt och rättsligt bindande betydligt snabbare än vad som troddes på förhand.

Möte i Marrakech

EU får nu dessutom sitta med som fullvärdig part på det första uppföljningsmötet som hålls i marockanska Marrakech i november.

– Vi har varit pådrivande under hela klimatförhandlingarna för att det skulle bli ett avtal, och när nu världens länder så snabbt ratificerar – alltså följer upp avtalet – då vore det ganska pinsamt om inte EU vore med vid bordet, säger Lövin.

Formellt ska nu även EU-parlamentet nästa vecka rösta om en ratifikation. Därefter kan ratificeringspappren överlämnas till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon på plats i Strasbourg.

Tvekan i Polen

För att få med sig de länder som tvekade in i det sista fick klimatministrarna lov att lova varandra att inte göra den påskyndade processen till en vana.

– Det finns en deklaration som säger att det här ska inte vara ett prejudikat och det ska heller inte flytta kompetensen till EU från medlemsländerna. För att Polen och ett par andra medlemsländer skulle vara nöjda lade vi också till referenser till EU:s fördrag om att varje land har rätt till sin egen energimix, berättar Isabella Lövin.