Ministrar från EU-länderna är kallade till ett extra EU-möte i Bryssel på skärtorsdagen med anledning av tisdagens terrorattacker. Inrikesminister Anders Ygeman (S) kommer att delta i mötet.

– Attacken på Bryssel är en attack på det demokratiska Europa, vi måste gemensamt sluta upp bakom Belgien, kommenterar Ygeman.

Efter terrorattackerna i Paris i november begärde Frankrike ett extra möte och bad medlemsländerna om hjälp, enligt Europaportalen.