Dagens minimiregler ska ersättas med förordningar som är direkt gällande lag i alla EU-länder, enligt ett asylförslag som kom från EU-kommissionen i somras.

Flyktingpolitiken ser i nuläget väldigt olika ut i de olika medlemsländerna, vissa länder är mer generösa än andra. Om förslaget går igenom kommer exakt samma regler att gälla inom hela EU.

– Ja, om det här skulle bli verklighet så blir det omöjligt för Sverige, eller någon annan stat, att driva en generösare flyktingpolitik än den som EU har fastställt, säger Fredrik Beijer till Ekot.

En tillfällig lag som ska gälla i tre år infördes i Sverige i somras. Bland annat innebär den att asylsökande i dag bara kan få tidsbegränsade uppehållstillstånd, inte permanenta som tidigare.

Om EU-förslaget blir verklighet så kommer det att bli svårt för Sverige att gå tillbaka till den gamla lagen igen, enligt Beijer.

– Tidigare har det ju funnits möjlighet för länder att ha egna mer generösa regler och det har ju Sverige haft, men om det här skulle bli verklighet så skulle det bli en permanentad lösning, säger han.