Fakta: EU:s vapenförslag

EU-kommissionen lade den 18 november fram ett paket med olika förslag på striktare vapenregler. Där ingår bland annat:

förbud mot privat innehav av vissa typer av halvautomatiska vapen

skärpta regler för köp av vapen, vapendelar och ammunition via internet

gemensamma regler om märkning av vapen

striktare villkor för hanteringen av deaktiverade vapen

Samtidigt utlovade kommissionen en kommande handlingsplan mot illegal vapenhandel.

Fredagens träff i Bryssel kommer att innehålla en fransk genomgång om vad som skett sedan förra veckan, men också direkta diskussioner om ökat informationsutbyte, tuffare inresekontroller och skärpta vapenlagar.

Redan i onsdags lade EU-kommissionen fram ett omfattande paket på vapensidan, som egentligen inte väntades förrän långt in på nästa år.

– Det här skapar ett väldigt strikt och tufft juridiskt ramverk för att anskaffa vapen, särskilt för privatpersoner, sade industrikommissionären Elzbieta Bienkowska.

Deaktiverade vapen

I paketet ingår bland annat förbud för privatpersoner att införskaffa vissa typer av halvautomatiska vapen, hårdare regler för vapenhandel via nätet och tuffare krav på handhavandet av deaktiverade vapen – även för samlare.

Sverige har tillhört de påtryckande vad gäller deaktiveringen, där länder som Tjeckien och Slovakien kritiserats för att göra deaktiveringen på ett sätt som gör det alldeles för enkelt att sätta vapnen i bruk igen.

– Framför allt handlar det om att de ska bli varaktigt obrukbara – att vapnen ska bli så förstörda att de inte ska kunna reaktiveras och användas av terrorister och grova brottslingar, sade inrikesminister Anders Ygeman (S) till TT i somras.

Flygregistering

Ygeman och hans kollegor hoppas under fredagen också få ny fart på arbetet med registreringen av flygpassagerare. Systemet – som förkortas PNR på engelska – har stötts och blötts i flera år, men är nu föremål för slutförhandlingar mellan medlemsländerna och EU-parlamentet.

Strid råder dock fortfarande om registreringen ska ske även på flygresor inom EU eller endast på resor till eller från unionen.

Frankrike trycker samtidigt på för en systematisk och mer noggrann passkontroll vid inresor till Schengenområdet.