– Här verkar vi ha en kommission som lägger det här i långbänk och ger sig själva rätten att vägra följa EU-lag.

Svenska EU-parlamentsledamoten Jytte Guteland (S) om EU-kommissionens långsamhet rörande hormonstörande ämnen. (TT)

Fakta: Hormonstörande ämnen

Hormonerna upprätthåller den fysiologiska balansen i kroppen och styr mycket av vår fortplantning, inklusive fosterutvecklingen. Allt detta kan rubbas om vi utsätts för starka koncentrationer av vissa kemikalier, exempelvis DDT, PCB, bisfenoler, ftalater eller alkylfenoler. De finns bland annat i plaster, kosmetika, färger, skydds- och konserveringsmedel och antibakteriella medel.

Sveriges dåvarande regering lämnade i fjol in en stämningsansökan mot EU-kommissionen, som ännu inte satt upp nödvändiga vetenskapliga kriterier för att kunna identifiera vilka medel som är hormonstörande. Domstolen gav Sverige rätt i december 2016, varpå kommissionen lovat återkomma "före sommaren".

– Kommissionen har för avsikt att efterleva denna dom, lovade hälsokommissionären Vytenis Andriukaitis när EU-parlamentet sent i onsdags kväll debatterade EU-domstolens dom över kommissionens långsamhet.

Kriterier för att fastställa hormonstörande ämnen i exempelvis skor och kläder skulle ha tagits fram senast i december 2013. När inget hände tröttnade till sist Sveriges dåvarande regering och tog saken till domstol, som dömde till Sveriges fördel för en dryg månad sedan.

– Jag är stolt över att Sverige har drivit på för att kommissionen ska respektera sina skyldigheter. . . Men här verkar vi ha en kommission som lägger det här i långbänk och ger sig själva rätten att vägra följa EU-lag, sade EU-parlamentsledamoten Jytte Guteland (S) i debatten.

Andriukaitis försvarar långsamheten med behovet av att göra ordentliga konsekvensbedömningar – och var rejält upprörd över att kommissionen utpekats för att gå industrins ärenden.

– Det är faktiskt ett väldigt orättvist argument. . . Min främsta uppgift är att skydda folkhälsan, bedyrade Andriukaitis i EU-parlamentet.