– Det är väldigt viktigt att hålla huvudet kallt och hjärtat fortsatt varmt.

Utrikesminister Margot Wallström (S) oroas för större misstänksamhet mot flyktingar efter terrordåden i Paris. (TT)

Fakta: EU:s solidaritetsklausul

Artikel 42 punkt 7 i Lissabonfördraget, EU:s grundlag, lyder: "Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga. Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik."

I EU finns en så kallad solidaritetsklausul där länderna är skyldiga att hjälpa ett medlemsland som anfalls med "alla till buds stående medel". Och om Frankrike tar upp frågan kommer Sverige inte att säga nej – även om det är långt ifrån klart vad det kan betyda.

– Då ska vi leva upp till solidaritetsklausulen och vårt åtagande också, naturligtvis. Det är ännu för tidigt att svara på vad det kommer att innebära eller hur de gör det, men självklart står vi redo att assistera med det vi kan, lovar utrikesminister Margot Wallström (S) efter måndagens EU-möte i Bryssel.

Främst diskuterades situationen på plats i Syrien. FN:s särskilde sändebud, svensk-italienske Staffan de Mistura, gav sin bild av den senaste diplomatiska utvecklingen, som Wallström betecknar som "uppmuntrande".

Vad som bör och kan göras polisiärt och skyddsmässigt i EU efter terrordåden ska diskuteras vid ett extrainsatt inrikes- och justitieministermöte i Bryssel på fredag.

Margot Wallström befarar att händelserna i Paris ska leda till större misstänksamhet mot de flyktingar som söker sig till EU.

– Den risken finns där, men det är väldigt viktigt att hålla huvudet kallt och hjärtat fortsatt varmt, säger Wallström.