– Jag hoppas att mina europeiska kollegor kan godkänna förslaget från Sveriges statsminister om att omfördela flyktingar även från Sverige.

Estlands premiärminister Taavi Roivas vid EU:s toppmöte med Afrika i Valletta.(TT)

Fakta: EU:s omfördelningssystem

EU har i två omgångar under sommaren och hösten beslutat om att omfördela till övriga EU-länder totalt 160 000 asylsökande som anlänt till främst Grekland och Italien. Även Ungern skulle ha varit med i systemet, men eftersom landet inte ville så ligger just nu de 54 000 asylsökande som skulle flyttats från Ungern i en "reserv".

Sverige har med hänvisning till det ansträngda läget ansökt om att också få bli en del av systemet. Frågan bereds just nu av EU-kommissionen.

Än så länge har omfördelningen gått mycket långsamt. Endast 147 asylsökande har hittills flyttats från Grekland och Italien.

Fakta: EU:s handlingsplan med Afrika

EU och de 35 afrikanska länder som deltog i veckans migrationstoppmöte på Malta har enats om en handlingsplan med 16 "prioriterade initiativ" som ska dras igång före utgången av nästa år.

Initiativen listas under fem huvudområden: att bekämpa grundorsakerna till framtvingad flykt och migration, förbättra möjligheterna till laglig migration, förstärka skyddet för asylsökande och flyktingar, bekämpa människosmuggling samt arbeta för hemskickande och återintegrering av migranter utan asylskäl.

EU har också dragit igång en Afrikafond med 1,8 miljarder euro från egna EU-medel som ska användas för satsningar och investeringar som gör det mer attraktivt för fler afrikaner att stanna kvar i sina hemländer. EU:s medlemsländer har ombetts satsa lika mycket till, men har hittills bara skrapat ihop 78,2 miljoner euro. Sverige bidrar med 3 miljoner (cirka 27 miljoner svenska kronor).

När EU:s stats- och regeringschefer möttes i Valletta på torsdagseftermiddagen bjöd EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans på senaste nytt i förhandlingarna om ett gemensamt handlingsprogram med Turkiet, direkt influgen från Ankara.

– Han var ganska positiv och redovisade en genuin vilja från turkisk sida att snabbt nå en överenskommelse och vi diskuterade därför också möjligheterna att ha ett toppmöte mellan EU och Turkiet och kunna ha det i närtid, säger statsminister Stefan Löfven (S) efteråt.

Att hinna med blir dock inte lätt. Turkiet vill helst ha mötet redan före månadsskiftet.

Var är pengarna?

Än svårare blir att hitta de tre miljarder euro som Turkiet vill ha för att ytterligare kunna ta hand om de 2,2 miljoner syriska flyktingar som finns i landet. EU-kommissionen vill få hjälp av medlemsländerna med att samla ihop pengarna.

– Vi pratar om sammanlagt tre miljarder euro på två år, för 2016 och 2017. Kommissionen redovisar att 500 miljoner av det finns i dag i budgeten. Hur de andra 2,5 (miljarderna) ska finansieras, det får nu kommissionen i uppgift att titta på. Det behöver inte innebära att medlemsländerna måste betala in mer. Man ska nu gå igenom tillsammans med finansministrarna vilka resurser i övrigt som finns i EU-systemet, säger Löfven.

Reformer?

Turkiet är ett nyckelland med tanke på att merparten av alla flyktingar som når EU i dag kommer från Turkiet till den grekiska övärlden. Samtidigt är relationen till Ankara känslig, inte minst med tanke på den kurdiska konflikten och det hårdföra agerandet mot opposition och massmedia.

– Det är oerhört betydelsefullt att EU och Turkiet kan ha det här samarbetet och det ska självfallet också utgå från tydliga förväntningar på tydliga reformer och demokratisering, säger dock Stefan Löfven.

Långsam omfördelning

På mötet diskuterades också den hittills ack så långsamma omfördelningsprocess som EU redan beslutat om. Bara 147 asylsökande har än så länge flyttats från Grekland och Italien till andra medlemsländer.

– Om vi fortsätter som nu så kommer vi inte ha omfördelat 160 000 människor förrän år 2101, fastslog EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på presskonferensen efteråt.

Inför EU-mötet avslutade ledarna ett separat toppmöte med en rad afrikanska länder, där man enades om en handlingsplan för att med hjälp av satsningar och investeringar ska göra Afrika mer attraktivt för hugade afrikanska migranter att stanna kvar i.