– Det är första gången som Europaparlamentet erkänner ett pågående folkmord.

Svenske ledamoten Lars Adaktusson (KD) är nöjd sedan en resolution fördömt terrorrörelsen IS agerande mot kristna och andra religiösa minoriteter i Irak och Syrien (TT).

Fakta: Parlamentets resolution

Så här står det bland annat i den resolution som EU-parlamentet antagit om terrorrörelsen Islamiska staten (IS) och dess agerande i Irak och Syrien:

". . .förföljelsen, övergreppen och de internationella brotten uppgår till krigsbrott och brott mot mänskligheten. . ."

". . .det så kallade 'ISIS/Daesh' begår folkmord på kristna och yazidier och andra religiösa och etniska minoriteter. . ."

". . .åtgärder bör vidtas för att FN:s säkerhetsråd ska erkänna det som folkmord. . ."

– Det är ett stort beslut. Det är första gången som Europaparlamentet erkänner ett pågående folkmord och det är oerhört viktigt ur många olika aspekter, inte minst ur offrens och alla de drabbades perspektiv, säger svenske ledamoten Lars Adaktusson (KD) sedan parlamentet med stor majoritet röstat igenom en resolution i ärendet på torsdagen.

Resolutionen har ingen omedelbar juridisk tyngd, men ökar trycket på exempelvis FN och EU att agera.

"Det här föranleder åtgärder i enlighet med FN:s konvention från 1948 om förebyggande och bestraffning av folkmord", heter det från EU-parlamentet.

Adaktusson, som varit drivande bakom resolutionen, hoppas nu få draghjälp från en liknande omröstning i USA:s kongress för att föra upp folkmordsfrågan till FN:s säkerhetsråd.

– Skulle det bli så att både Europaparlamentet och amerikanska kongressen kommer fram till att det pågår folkmord på kristna och yazidier så är det naturligtvis en oerhört stark signal till FN och FN-systemet att också ta upp det här, säger Adaktusson.

Sex partigrupper i EU-parlamentet står bakom resolutionen – alla utom vänstergruppen GUE/NGL samt Marine Le Pens högerpopulistiska ENF.