Fakta: EU:s asylomfördelning

EU-länderna enades i höstas om att omfördela 160 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien under den upptrappade flyktingkrisen. Flera länder röstade dock emot förslaget och hittills har inte ens en promille av de asylsökande verkligen skickats vidare.

Så här är läget just nu:

00#0000000Landfrån Italienfrån GreklandtotaltFrankrike137242379Finland135111246Portugal9289181Nederländerna504898Tyskland203757Sverige39-39Luxemburg-3030Belgien24-24Malta15621Spanien18-18Rumänien-1515Irland-1010Estland-77Cypern-66Lettland-66Litauen-66Bulgarien-22Totalt5306151145

Polen, Kroatien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern och Österrike har ännu inte tagit emot någon av de omfördelade. Danmark och Storbritannien har i sin tur undantag från EU:s rätts- och inrikessamarbete och har valt att inte delta i fördelningen. Sverige har beviljats anstånd med mottagandet i ett år.

Källa: EU-kommissionen, 11 april

Med rösterna 459 mot 206 och 52 nedlagda säger EU-parlamentet som väntat ett tydligt ja till ett system där flyktingar och asylsökande fördelas till varje medlemsland, utifrån deras storlek och ekonomi bland annat.

Det är dock bara en rådgivande resolution – och inget som någon i nuläget behöver rätta sig efter.

Anhängarna är ändå nöjda.

– Jag är övertygad om att en stor majoritet av EU:s medborgare vill se ett rättvist system som ger skydd och värdighet till folk som flyr undan förföljelse och krig och att de samtidigt vill att medlemsländerna delar ansvaret på ett rättvist sätt, sade svenska ledamoten Cecilia Wikström (L) i debatten.

– I dag hoppas jag att vi skickar en tydlig signal till invånarna om att EU-parlamentet kan se det här framför sig.

Kritik från SD

Parlamentets inspel kommer i väntan på de förslag om asylsystemets framtid som EU-kommissionen ska lägga fram före sommaren. Kommissionen har dock redan konstaterat att en helt centraliserad asylfördelning inte är politiskt möjlig för tillfället. Framför allt i Central- och Östeuropa finns ett starkt motstånd mot att ålägga länder att ta emot asylsökande mot deras vilja.

Motstånd finns även inom EU-parlamentet – om än i svagare form.

– Hur kan ni ens tro på en gemensam asylpolitik när gränsen för länge sedan är nådd för många medlemsländer, som har tagit emot mer än vad de klarar av? frågade sig svenska Kristina Winberg (SD) i tisdagens debatt.

Långsam fördelning

I sin resolution manar samtidigt EU-parlamentet medlemsstaterna att få fart på den omfördelning av asylsökande som drevs igenom i höstas, men som fortfarande går oerhört långsamt.

Enligt EU-kommissionens senaste siffror har bara 1 145 av 160 000 hittills blivit omfördelade till övriga EU-länder.