Under sex år ska 30 värdefulla områden med ek restaureras i södra Sverige. Projektet har nu fått stöd från EU och har en total budget på 80 miljoner kronor.

Ekmiljöerna ska restaureras genom röjning, igenläggning av diken och ökad såväl som återupptagen betesdrift, skriver länsstyrelsen i Östergötland i ett pressmeddelande. Samtliga områden är så kallade Natura 2000-områden och åtgärder ska även göras för att gynna arter som läderbagge, större ekbock, ekoxe och hålträdklokrypare, som är helt beroende av gamla ekar.

Totalarealen för områdena som ska restaureras är 1 405 hektar. Projektet genomförs av länsstyrelserna i Östergötland, Kalmar och Blekinge samt Linköpings kommun.