Fakta: EU:s asylomfördelning

EU-länderna enades i höstas om att omfördela 160 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien under den upptrappade flyktingkrisen. Flera länder röstade dock emot förslaget och hittills har inte ens en promille av de asylsökande verkligen skickats vidare.

Så här är läget just nu:

00#0000000Landfrån Italienfrån Greklandtotalt mottagnaFrankrike137242379Finland13577212Portugal9289181Nederländerna504898Tyskland203757Belgien302454Sverige39-39Luxemburg-3030Malta15621Spanien18-18Rumänien-1515Irland-1010Estland-77Cypern-66Lettland-66Litauen-66Bulgarien-22Totalt5305811 111

Polen, Kroatien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern och Österrike har ännu inte tagit emot någon av de omfördelade. Danmark och Storbritannien har i sin tur undantag från EU:s rätts- och inrikessamarbete och har valt att inte delta i fördelningen. Sverige har beviljats anstånd med mottagandet i ett år.

Källa: EU-kommissionen, 4 april

Det som ska presenteras i Bryssel på onsdagen kallas tills vidare bara för ett meddelande. De konkreta förslagen får dröja ett tag till, i väntan på att känna av hur de olika medlemsländerna reagerar.

– Det kommer att inkludera alternativ till policyer för att förbättra systemet för fördelning av asylsökande mellan medlemsländerna, lyder budet från EU-kommissionens chefstalesman Margaritis Schinas inför presentationen.

Med stöd från bland annat Tyskland och Sverige vill EU-kommissionen gärna se rejält förändrade asylregler för att automatiskt ordna en jämnare fördelning mellan länderna.

Motståndet är dock starkt från invandringsovilliga länder i framför allt Öst- och Centraleuropa, vilket gör att kommissionen tills vidare väntas använda sig av medvetet luddiga formuleringar. Ungerns premiärminister Viktor Orbán har exempelvis redan på förhand utlovat en folkomröstning om det föreslås obligatoriska "asylkvoter" för varje land.

Onsdagens meddelande från kommissionen ska även innehålla förslag på hur kontrollen vid EU:s yttre gränser kan moderniseras och göras mer effektiv.