Fakta: Asylsökande i EU 2015
00#0000000LandAntalförändring i procent från 2014Tyskland441 800+155Ungern174 435+323Sverige156 110+108Österrike85 505+233Italien83 245+31Frankrike70 570+20Nederländerna43 035+98Belgien38 990+178Storbritannien38 370+19Finland32 150+822Danmark20 825+43Bulgarien20 165+87Spanien14 600+167Grekland11 370+50Polen10 255+83Irland3 270+127Luxemburg2 360+129Cypern2 105+42Malta1 695+33Tjeckien1 235+36Rumänien1 225-18Portugal830+89Lettland330-10Slovakien270+18Litauen275-29Slovenien260-27Estland225+54Kroatien140-63Totalt1 255 640+123

I statistiken ingår endast officiellt registrerade förstagångsansökningar.

Källa: Eurostat.

"Det måste bli ett slut på 'skicka vidare-inställningen' och medlemsländerna måste släppa in asylsökande, men vägra inträde till den som bara vill åka igenom. För det andra måste vi hantera de allvarliga bristerna vid våra yttre gränser. . . För detta måste kommissionens förslag om en europeisk gräns- och kustbevakning. . . antas av medlemsländerna", manade asyl- och migrationskommissionären Dimitris Avramopoulos i ett pressmeddelande på fredagen.

EU-kommissionen beräknar att det annars kommer att kosta hela EU mellan 5 och 18 miljarder euro om året, om Schengensystemet rasar samman.

EU:s vägkarta innehåller ett antal datum då olika villkor ska vara uppfyllda, inte minst vad gäller gränshanteringen i Grekland.

Eurostat har samtidigt räknat ihop antalet asylsökande i EU under 2015, som föga förvånande blev rekordhögt. Den officiella totalsiffran hamnar på 1 255 640 – en ökning med 123 procent jämfört med 2014.

Samtidigt är det verkliga antalet ankomna betydligt högre: exempelvis har Tyskland registrerat 1,1 miljoner inkomna asylsökande under 2015 även om "bara" 441 899 förstagångsansökningar formellt tagits emot.