Fakta: I EU:s väntrum

EU-kommissionen gör årligen en genomgång av läget i de länder som förhandlar om EU-medlemskap, eller godkänts som potentiella kandidatländer.

I årets rapport är intresset störst kring Turkiet, som förhandlat sedan 2005 och som hoppas på ny fart i diskussionerna i utbyte mot ökat samarbete kring flyktingströmmarna från Syrien.

Bland övriga länder pågår förhandlingar med Montenegro och Serbien. Makedonien och Albanien har erkänts som kandidatländer, men har ännu inte inlett förhandlingar. Bosnien-Hercegovina och Kosovo har i sin tur endast nått till associationsavtal med EU.

– Det har skett betydande tillkortakommanden vad det gäller såväl rättsväsendets oberoende som mötes- och yttrandefriheten, konstaterade EU:s utvidgningskommissionär Johannes Hahn på tisdagsmorgonen.

EU-oron är också stor vad det gäller kurdernas situation.

– Kommissionen hoppas få se ett slut på det upptrappade våldet i Turkiet och ett återvändande till förhandlingar om en varaktig lösning på den kurdiska frågan, sade Hahn inför EU-parlamentets utrikesutskott i Bryssel.

Kritiken var väntad – och lika väntat var också att den lindades in i berömmande ord om hur Turkiet tagit hand om minst två miljoner flyktingar från kriget i Syrien. Turkiet är ett nyckelland för EU:s strävan att få ordning på de pågående flyktingströmmarna vilket sannolikt inneburit ett extra funderande kring alla ordalydelser i utvidgningsrapporten.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker hoppas i samband med helgens G20-möte i Antalya i Turkiet kunna avsluta förhandlingarna om en gemensam handlingsplan, som bland annat omfattar miljardstöd från EU i utbyte mot skärpt turkisk gränskontroll.