– Det kan bli ett mönster för hur vi samarbetar med andra länder kring Medelhavet.

Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande, om varför det stora migrationspolitiska avtalet med Turkiet är viktigt att genomföra.

Fakta: EU:s avtal med Turkiet

EU och Turkiet enades den 18 mars om en uppgörelse där migranter och flyktingar som kommit utan tillstånd till Grekland ska kunna skickas tillbaka till Turkiet. I utbyte ska syriska flyktingar skickas direkt till EU från flyktingläger i Turkiet. Hittills har dock endast några hundratal tagits tillbaka.

Enligt avtalet ska EU skynda på överförandet av tre miljarder euro som tidigare utlovats till stöd för mottagandet av syriska flyktingar i Turkiet. Om och när pengarna tar slut öppnar EU även för ytterligare tre miljarder i stöd.

EU lovade även ny fart i förhandlingarna om ett turkiskt EU-medlemskap samt om visumfrihet för turkiska medborgare. Det sistnämnda har föreslagits till slutet av juni – om Turkiet uppfyller de 72 kriterier som krävs. Enligt EU återstår fortfarande 5 kriterier att uppfylla, medan Turkiet hävdar att allt är gjort.

Källa: EU-kommissionen.

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans ser avtalet som en testballong för framtida överenskommelser med fler länder: inte minst den stora oroshärden Libyen.

– Det kan bli ett mönster för hur vi samarbetar med andra länder kring Medelhavet, säger Timmermans under ett besök i Stockholm.

Enligt avtalet med Turkiet ska bland annat migranter bytas mot migranter och pengar gå från EU till Ankara.

Väldigt många migranter väntar ännu i Libyen på att gå i båtarna för att fara över Medelhavet till Italien, vilket redan tiotusentals människor gjort i år.

Det i stora delar laglösa Libyen måste stabiliseras politiskt, och EU behöver sluta avtal med fungerande myndigheter i länder kring Medelhavet, säger Timmermans.

Utifrån sett har det varit mycket, mycket trögt att genomföra avtalet med Turkiet som slöts i mars och motsättningarna är enorma på många plan. Men Timmermans andas optimism, och påpekar avtalets stora vikt.

– Jag anser att det är oerhört viktigt att genomföra.