– Han är som en schackspelare som planerar sina drag långt i förväg.

Forskaren Jakub Swiecicki om Polens starke man, förre premiärministern Jaroslaw Kaczynski. (TT)

Fakta: Artikel 7-förfarande

Enligt artikel 7 i EU-fördraget kan övriga medlemsländer agera mot ett EU-land som anses "allvarligt åsidosätta" de värden som anges i fördragets artikel 2, om grundläggande fri- och rättigheter. Det berörda landet kan bland annat bli av med sin rösträtt.

För att undersöka läget i Polen har EU-kommissionen inlett förfarandet enligt den procedur om rättsstatsprinciperna som fastslogs i fjol. Processen sker i tre steg där kommissionen först gör en "uppskattning" av situationen. Om det finns tydliga tecken på att rättigheter åsidosätts ges ett "yttrande om rättsstatsprincipen".

Om det inte räcker utfärdas i nästa steg en rekommendation om åtgärder, som ska göras inom en viss tid.

Om inte heller det fungerar öppnas för sanktioner enligt artikel 7 – dock endast om enhällighet råder bland övriga EU-länder.

Fakta: Polens nya ledning

Polens premiärminister är sedan i november 2015 den 52-åriga Beata Szydlo från högerkonservativa Lag och rättvisa (PiS), som i valet den 25 oktober fick egen majoritet med 235 av 460 platser i parlamentet. Även presidenten – 43-årige Andrzej Duda, som valdes i maj 2015 med 51,5 procent av rösterna – tillhör samma parti.

Den som i praktiken styr den polska regeringspolitiken anses dock vara Lag och rättvisas partiledare, 66-årige Jaroslaw Kaczynski. Han grundade PiS tillsammans med tvillingbrodern Lech år 2001.

Partiet hade en första sekvens vid makten 2005–07, med Jaroslaw som premiärminister 2006–07 och Lech som president 2005–10. I april sistnämnda år omkom Lech när det polska presidentplanet störtade inför landning i Smolensk i Ryssland.

Onsdagens beslut i Bryssel är första gången som kommissionen tar till sin nya rättsstatsprocedur. I slutändan riskerar Polen exempelvis att bli av med sin rösträtt i EU-sammanhang.

– Det var ju ganska naturligt, med tanke på vad som hänt. Det finns en oro för det som händer i Polen, säger svenska kommissionären Cecilia Malmström till TT sedan hon och hennes kollegor fattat det historiska beslutet.

Den formella granskning som nu inleds gäller Polens agerande mot landets författningsdomstol, där befogenheter inskränkts och domare bytts ut. Skarp kritik finns även mot hur den statliga radion och televisionen snabbt fått nya chefer, även om den frågan ännu inte granskas formellt av EU.

Välkomnas

I Sverige välkomnas beslutet av statsministern.

– Jag tycker att det är befogat, med anledning av de beslut som har fattats i Polen som ju enligt mitt sätt att se det begränsar demokratin och yttrandefriheten, säger Stefan Löfven (S).

Vad som sker formellt är än så länge bara ytterligare brevskrivande och samtal. Från polsk sida kom en första relativt stillsam kommentar från den nya högerregering som tillträdde så sent som i november.

– EU-kommissionen vill helt enkelt ha lite mer information om vad som händer i Polen. Det kommer att vara ett nöje att informera kommissionsordföranden (Jean-Claude Juncker) och naturligtvis bjuder vi in honom till Polen, säger talesmannen Rafal Bochenek i Warszawa enligt AFP.

Kaczynski backar?

Jakub Swiecicki, forskare på Utrikespolitiska institutet, gissar att kommissionens åtgärder kan få Polens starke man – förre premiärministern Jaroslaw Kaczynski – att backa lite.

– Han har valt en hård linje. Men samtidigt är den inte i hans intresse och han kanske kan inta en mjukare linje och hålla tillbaka sina ministrar på en del punkter. Han är som en schackspelare som planerar sina drag långt i förväg, säger Swiecicki till TT.

Cecilia Malmström var med och arbetade fram den process som nu inleds och betonar vikten av att EU lever som den lär.

– Det här är fundamentet som samarbetet bygger på. Det är det som gör EU så unikt: att vi står upp för ett antal värderingar. Om vi ska ha trovärdighet gentemot vår omvärld så måste vi se till att vi försöker upprätthålla värderingarna internt också, säger Malmström.

Samtidigt hoppas hon på fortsatt goda relationer till Warszawa.

– Det här är inte riktat mot Polen. Det är riktat mot ett antal beslut som den nya regeringen har tagit, säger Malmström.