Fakta: Invasiva arter

Invasiva arter är främmande, introducerade arter som skadar ekosystemet och även kan åstadkomma ekonomiska skador.

Det bör betonas att de flesta främmande arter inte är invasiva. Av 2 191 främmande arter som påträffats i Sverige har 387 klassats som invasiva. Merparten av dessa är växter.

Kända invasiva arter i landet är mördarsnigel, ullhandskrabba, jättebjörnloka, signalkräfta och mårdhund.

På EU:s nya lista återfinns 37 invasiva arter, bland andra sammetsgeting, kudzuböna, tvättbjörn, marmorkräfta och amursömnfisk. Flera av dessa befaras vara på inmarsch i Sverige.

Källa: EU-kommissionen, Naturvårdsverket.

Listan, som lades fram på onsdagen, är definitivt inte komplett. Den innefattar bara 37 arter. Men avsikten är att den ska byggas ut successivt – och bara det faktum att EU nu agerar ses som ett enormt steg framåt.

– I slutändan kan listan komma att omfatta flera hundra arter, säger Melanie Josefsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Unionen har tidigare dragit sig för att lägga fram en förbudslista, eftersom förbudet innebär ett hinder för den ekonomiska rörligheten.

Nu har dock problemen växt sig så stora att man känner sig tvingad att agera. Enbart i Sverige har antalet påträffade arter ökat med över 30 procent de senaste tio åren.

En EU-förordning om invasiva arter trädde nyligen i kraft, och den nya listan innebär att arterna nu kan bekämpas mer intensivt än tidigare.

Trädgårdsväxter förbjuds

En art som hamnar på listan får inte längre säljas inom EU. Har den etablerat sig i det vilda ska åtgärder vidtas för att förhindra dess spridning.

– De som lär märka av de nya reglerna mest är trädgårdsnäringen. Flera trädgårdsväxter blir förbjudna. En del fröföretag har redan tagit bort dem, säger Josefsson.

Trädgårdsnäringen bär historiskt sett på en mycket stor skuld vad gäller problemet med invasiva arter. Människor har sett vackra växter någonstans och tanklöst plockat dem med sig, från en kontinent till en annan. I sitt nya hem har de sedan spridit sig blixtsnabbt och trängt ut inhemska arter.

Sköldpaddor på listan

Bland trädgårdsväxterna på listan återfinns vattenhyacint, gul skunkkalla, tromsöloka och spikblad. Nästa år lär sidenört, jättebjörnloka och blomsterlupin tillkomma. Trädgårdsodlare måste då se till så att de inte letar sig ur trädgården.

– Än så länge finns dock inget krav på att de måste grävas upp och destrueras, säger Josefsson.

Hon tror att även zoobranschen och de internetbutiker som säljer husdjur kan få problem. Flera arter av exotiska ekorrar och den populära rödörade vattensköldpaddan från USA är med på listan.

– Sköldpaddan blir på sikt helt förbjuden som husdjur, säger Josefsson.

En art som dock inte kommer att hamna på EU-listan är mördarsnigeln.

– Listan ska bara omfatta helt främmande arter, det vill säga sådana som inte förekommer naturligt inom EU. Och mördarsnigeln kommer ju från Spanien och Frankrike, säger Josefsson.

– Fast vi arbetar med att sammanställa en helsvensk lista. Där lär snigeln komma med.