Fakta: Förslaget i korthet

Samarbetsavtalen med länderna, som antingen är ursprungs- eller transitländer eller härbärgerar många flyktingar, kommer att skräddarsys för varje land. Det kan exempelvis handla om att stärka gränskontroller, att utveckla mottagningskapaciteten, stärka flyktingars rättigheter och öka antalet som återvänder hem. Länder som levererar resultat kan räkna med belöning, de som inte vill samarbeta kan räkna med "konsekvenser".

Åtgärder för att slå sönder människosmugglares nätverk och affärer.

Fler lagliga vägar in i EU, till exempel genom ett strukturerat system för vidarebosättning eller möjligheter till studier och arbete.

Finansiellt stöd, till att börja med 8 miljarder euro mellan 2016 och 2020. Dessutom föreslås en investeringsplan på upp till 62 miljarder euro, men den kalkylen bygger på att medlemsländer och privata investerare är villiga att skjuta till stora belopp.

Källa: EU-kommissionen

– Vi föreslår en mix av positiva och negativa incitament för att belöna de länder som vill samarbeta med oss, och se till att det blir konsekvenser för dem som inte gör det, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, och nämner att det kan handla om biståndspengar och handelsavtal.

Medelhavet dödsfälla

Samma dag som förslaget presenteras rapporterar FN:s flyktingorgan UNHCR att fler än 10 000 människor dött på Medelhavet sedan 2014. Hittills i år har 2 814 dött i sina försök att ta sig till Europa.

Att rädda liv på Medelhavet är ett av syftena som anges för åtgärderna. Ytterst genom att förmå människor att aldrig ge sig av på de farliga resorna, men också genom förbättrade gränskontroller och ökad kapacitet att hand om flyktingar i transit- och ursprungsländerna. Ett annat syfte är att kunna skicka tillbaka fler flyktingar.

Som morot har EU-kommissionen 8 miljarder euro som kan användas de närmaste fem åren. På sikt vill man lansera ett investeringsprogram på upp till 62 miljarder euro, men den kalkylen bygger på att medlemsländer och privata investerare är villiga att skjuta till stora belopp.

De länder som står först på tur är Jordanien och Libanon, därefter Mali, Niger, Nigeria, Senegal och Etiopien. Dessutom ska EU:s engagemang i Tunisien och Libyen trappas upp.

Turkiet-kritik

Tidigare i vår slöt EU en överenskommelse med Turkiet, som också bygger på en mix av krav och löften om ekonomiskt stöd och visumfrihet. Den har fått allvarlig kritik av hjälporganisationer, men har lett till att färre flyktingar nu kommer till Grekland från Turkiet.

EU-parlamentariker Cecilia Wikström (L) är kritisk mot att EU "outsourcar" flyktingmottagandet till tredje land. Och hon tycker inte att uppgörelsen med Turkiet är något föredöme.

"Det är ett solklart exempel på återvändsgrändpolitik och detta måste erkännas av EU-kommissionen, i stället för att försöka kopiera samma modell med andra länder i EU:s närområde", säger hon i en kommentar till det nya förslaget.