Fakta: Frontex gemensamma charterflyg

Frontex uppgift är att stödja medlemsländerna med återvändande av personer som inte har rätt att stanna i landet, till exempel genom gemensamma charterflyg. Under 2015 genomfördes 66 återvändarresor i Frontex regi, jämfört med 45 under 2014.

Frontex agerar som mellanhand mellan ländernas olika myndigheter, men det är ett medlemsland som måste ta initiativet och vara huvudansvarigt. Sverige var huvudansvarigt land för tre gemensamma charterresor i fjol, alla till Albanien.

De återvändande migranterna måste ha säkerhetspersonal med sig och det ska finnas medicinsk personal med på flyget. Dessutom ska varje medlemsland se till att det finns ett kontrollsystem, till exempel att utomstående observatörer kan följa med och övervaka att allt går rätt till.

Frontex står helt eller delvis för kostnaden, inklusive för att chartra plan, resekostnader för kringpersonal, medicinsk personal och observatörer.

Vanliga destinationer är Nigeria, Albanien, Pakistan, Kosovo och Georgien.

Förslag finns att inrätta en särskild Europeisk återsändningsenhet (European Return Office) för att effektivisera återsändandet.

Källa: Frontex

Runt 500 000 migranter beordras varje år att lämna EU för att de inte har asylskäl, deras uppehållstillstånd har upphört att gälla eller något annat som gör att de inte har rätt att stanna. Men inte ens hälften av besluten verkställs.

Het fråga

På EU-möte efter EU-möte under hösten har det därför trummats in att de som får avslag på sina asylansökningar måste återvända till sina hemländer. Helst frivilligt, annars med tvång.

Så sent som i måndags diskuterade inrikesminister Anders Ygeman (S) gemensamt anordnade återvändarresor med sin tyske kollega när de båda möttes i Amsterdam.

Förslag finns att biffa upp EU:s gränskontrollmyndighet Frontex, både med resurser och ökade befogenheter. Redan i dag ordnar Frontex gemensamma charterflyg som medlemsländerna kan använda sig av. Delade flyg blir effektivare och billigare och medlemsländerna uppmanas att utnyttja det mer. I dag ordnar medlemslandet oftast transporten själv när någon ska utvisas.

Delad nota

Sverige har använt sig av Frontex-charter fem gånger mellan september och december, visar statistik från Frontex. 40 personer transporterades då till Kosovo, Nigeria, Albanien och Georgien.

Till exempel hade Sverige den 29 september huvudansvaret för att skicka tillbaka 49 personer till Albanien. De flesta, 26 personer, hade sökt asyl i Tyskland och planet som startade i Göteborg gjorde därför ett stopp i München på väg till Tirana. Även fem personer som inte fick stanna i Frankrike fanns med på flyget tillsammans med 73 poliser och tjänstemän som eskorterade de utvisade personerna.

Hela notan på 64 300 euro, motsvarande runt 620 000 kronor, stod Frontex för.

Orsakerna till att inte ens hälften av utvisningsbesluten verkställs i EU är desamma som anges i Sverige: människor avviker och myndigheterna vet inte var de finns, det finns inga korrekta resehandlingar eller hemländerna vill inte ta emot dem, till exempel för att identiteten inte har gått att fastställa.