Fakta: Detta får Turkiet

Turkiska medborgare ska ges visumfrihet till EU redan i sommar. Turkiet måste dock uppfylla alla de krav EU redan ställt på landet för visumfrihet.

Förhandlingarna om ett turkiskt EU-medlemskap ska påskyndas och ett nytt förhandlingskapitel, om budget och ekonomiska frågor ska öppnas under våren.

Turkiet får 30 miljarder kronor av EU för att bygga upp sin flyktingmottagning.

EU-kommissionen ska inom en vecka identifiera "en första lista på konkreta projekt för flyktingar, främst inom områdena hälsa, utbildning, infrastruktur och livsmedel"

Turkiet får ytterligare 30 miljarder kronor till slutet av 2018 om de tidigare pengarna inte räcker till och om Turkiet använt de pengarna på rätt sätt.

Källa: EU-toppmötets uttalande

De 28 EU-ledarna och Turkiets premiärminister Ahmet Davutoglu enades på fredagen om hur flyktingkrisen ska hanteras. Bara i år har drygt 144 000 migranter tagit sig till EU den vägen och flera hundra har förlorat livet.

– Vi har fått ett avtal som kan sätta stopp för människosmugglingen och de farliga resorna, säger statsminister Stefan Löfven.

Ska deporteras

EU:s och Turkiets flyktingplan ska börja gälla redan från den 20 mars. Därefter ska alla migranter som tar sig till Grekland, men som inte söker asyl eller som saknar skyddsskäl, återföras till Turkiet. Många vill i dag inte söka asyl i Grekland utan försöker ta sig vidare till andra EU-länder.

Anledningen till att flyktingplanen ska träda i kraft redan på söndag är att man vill förhindra en våg av migranter som försöker ta sig till Grekland innan planen börjar gälla. Enligt Reuters kan återsändanden till Turkiet börja den 4 april.

Oro finns

Oro finns hos bland annat människorättsorganisationer för att migranter kommer att behandlas ovärdigt och rättsosäkert. Löfven uppger att han drivit på för att allt ska göras med respekt för internationell rätt och EU-lag.

Både Grekland och Turkiet kommer att behöva mycket stöd från EU. Bland annat behöver Grekland en personalförstärkning på 2 500 personer, bland annat poliser och migrationstjänstemän. Sverige är berett att bistå med personal, fartyg eller flygplan.

Sannolikt behövs bevakade läger upprättas så att de som riskerar att skickas tillbaka till Turkiet inte försvinner. Omfattande transporter för tiotusentals personer tillbaka till Turkiet behöver också arrangeras.

Flykting mot flykting

Turkiets premiärminister Davutoglu anser att ingen behöver oroa sig.

– Ingen har hittills kritiserat hur Turkiet har tagit hand om flyktingar. Och det är något som gör mig stolt. Vi har läger med 300000 flyktingar och alla faciliteter finns där... Alla som tvekar är välkomna att komma och se, säger han.

För varje syrisk flykting som återförs till Turkiet ska EU ta emot en annan syrisk flykting som befinner sig i Turkiet. Överföringen till EU ska inledas samtidigt som återförandet av migranter från Turkiet startar. EU har satt upp en ram på 72 000 syriska flyktingar, men kommer att se över den ramen om den inte skulle räcka.

Ska avskräckas

De syriska flyktingar som har blivit avvisade från Grekland kommer att hamna sist i kön. På så sätt hoppas EU avskräcka många från att göra den farliga och kostsamma resan över Medelhavet.

Om EU:s plan lyckas kommer flyktingarna att stanna i Turkiet. Statsminister Löfven hoppas att EU då kommer att hitta en långsiktig lösning och skapa lagliga vägar in i EU för asylsökanden.

– Det är inte så att vi ska slå upp murar nu och inte ta emot några, säger han.