De sista evakuerade efter skredet på Svalbard får flytta hem igen. Sysselmannen (motsvarande ungefär landshövding) har hävt trafikförbudet i det utsatta området. Enligt Norges geotekniske institutt är risken för nya snöskred liten i det evakuerade området i Longyearbyen.

Omkring 200 personer evakuerades sedan ett bostadsområde drabbades av ett snöskred den 19 december.

En 42-årig man och en 2-årig flicka omkom i skredet.