Människor evakueras vid en gruvdamm i den brasilianska delstaten Minas Gerais eftersom man fruktar att ytterligare en damm kan brista.

Minst sex personer omkom och 21 saknas när två dammar med befarat giftigt, rött lervatten brast i förra veckan. Delar av byn Bento Rodrigues begravdes i vatten- och lermassorna. Flera andra byar har också drabbats.

Enligt myndigheterna försöker räddningspersonal nu täta den tredje utsatta dammen.