– Ungefär vart fjärde år i genomsnitt inträffar dödligt våld i en skolmiljö. Men det är ännu mer ovanligt att det inträffar på en högstadieskola som fallet i Broby, säger Sven Granath, utredare vid Brottsförebyggande rådet, till TT.

Grovt våld som begås av barn i yngre tonåren utspelar sig ofta på just skolan.

– Ett av typfallen är hämndaktioner mot mobbning, som kan rikta sig mot antingen elever eller lärare. Jag är inte förvånad över att det kan vara omständigheten i det här fallet också, säger han.

Annars handlar uppgörelsen ofta om kriminalitet och konflikter som uppstått utanför skolan, till exempel knarkaffärer.

– Men då råkar uppgörelsen ske i skolmiljön eftersom man vet att någon av de inblandade finns på skolan, säger Granath.

Mycket ovanligt

Eftersom det grova våldet är så ovanligt är det svårt att dra några slutsatser om huruvida våldet har ökat på sistone.

– Det är så ovanligt att det inte går att tala om eventuella trender, säger Sven Granath.

Den unge pojken i Broby, som misstänks för mordet på en 15-årig pojke, är inte straffmyndig vilket innebär att socialtjänsten tar hand om ärendet i slutänden.

– Men eftersom det är ett så allvarligt brott blir det ju också en polisutredning. Möjligen kan man ju komma fram till att en äldre person också är inblandad, vilket skulle kunna sluta med en rättegång i alla fall.

För 14-åringen kan det bli aktuellt med allt från psykologiskt stöd till ett omhändertagande med institutionsplacering, enligt Sven Granath.

– Det beror på vad det här är för person och hur hans tillvaro ser ut.

Förekommer överallt

Det psykiska skicket avgör längden på eventuell institutionsvård. Men det behöver inte dröja länge innan vården upphör.

– Generellt vet vi väldigt lite om den genomsnittliga omfattningen av den här vården, vid så här grova brott.

Risken att personer fortsätter på den kriminella banan är stor. Men allra störst är risken om man varit inblandad i mer ungdomsrelaterad brottslighet och grova rån, förklarar Granath.

TT: Är det grova våldet bland unga lika vanligt i små som stora städer?

– Fallen som sker med kniv och har upprinnelse i mobbning är inte bara knutna till storstadsmiljöer. Men om det kommer till uppgörelser mellan gäng är det vanligare i storstäderna, säger Sven Granath.