Fakta: EU:s polisbyrå Europol

EU-myndighet som är unionens brottsbekämpande organ. Samordnar utbytet av underrättelseinformation och tar även emot och analyserar information om gränsöverskridande brottslighet och terrorism.

Har som uppgift att hjälpa medlemsländerna att samarbeta mot brottsligheten, samt att hjälpa till med att utreda brottslighet som rör minst två av EU:s länder.

Europol får inte anhålla, förhöra eller spana på brottslingar.

Källor: Polisen, riksdagen

EU:s polismyndigheter är inte tillräckligt samkörda i arbetet med att stoppa jihadister från att genomföra terrorattentat i väst, enligt Hans Brun, terrorforskare vid King's College i London. Han pekar på flera brister i samarbetet – bland annat att EU:s polisbyrå Europol inte har en gemensam databas över så kallade terrorresenärer.

– I dagsläget finns forskare som har en bättre helhetsbild av problemet än polisen eftersom de har byggt upp transnationella forskardatabaser. Den typen av information skulle polismyndigheterna kunna dela mellan varandra. Visst finns det integritetsaspekter, men man får göra en rimlighetsbedömning, säger Hans Brun.

Ingen standard

En annan brist är att polismyndigheterna inte har kommit överens om en standard för att transkribera arabiska tecken. Konsekvensen blir att polisen får svårare att ta emot tips om misstänkta personer från kollegor i andra EU-länder, eftersom stavningarna inte alltid stämmer överens.

– Det handlar om brist på kunskap, brist på förståelse, ibland ett ointresse, och att man hela tiden gör jämförelser med tidigare erfarenheter av terrorism i Europa. Man förstår inte att det här är någonting helt annat än IRA, ETA och RAF, som begränsat sig till geografiska platser eller särskilda måltavlor, säger Hans Brun.

Vapen cirkulerar

Hans Brun vill även se krafttag för att begränsa tillgången till illegala militära vapen som cirkulerar i EU från konflikterna på Balkan och i Libyen, och även begränsa tillgången till kemikalier som kan användas vid bombtillverkning.

– Det är någonting väldigt konkret som höjer trösklarna, som inte innebär några inskränkningar i våra fri- och rättigheter. Det är det som gör en så förtvivlad, det är oerhört frustrerande.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) är inte främmande för idén om ett gemensamt Europolregister över potentiella terrorister.

– Men jag vågar hävda att den information man har, den delar man på ett bra sätt i dag mellan säkerhetstjänster, säger han till TT.

Ygeman har däremot efterlyst att biometri, det vill säga ansiktsform och fingeravtryck, ska användas för identifiering i större utsträckning än i dag.

– Sverige driver tillsammans med Frankrike stenhårt i EU att man i ökad omfattning ska använda biometri vid passering av EU:s yttre gräns. Då skulle man få betydligt bättre kontroll av vilka som passerar där.