Fakta: TBE och borrelia

TBE (Tick Borne Encephalitis) eller fästingburen encefalit orsakas av ett så kallat flavivirus. Den kan yttra sig som hjärnhinne- och hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, nackstelhet och förlamningssymtom. Dödsfall är mycket sällsynta.

Borreliainfektion orsakas av bakterier. Symtomen är ofta en eller flera hudrodnader och influensaliknande symtom. I vissa fall förekommer kraftiga smärtor, ledbesvär, ansiktsförlamning eller hjärnhinneinflammation.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Rådjuren har en dämpande effekt på spridningen av borrelia, står det i en artikel publicerad på Naturvårdsverkets sajt i början av juli.

Den informationen kan få folk att tro att det är bra med rådjur i exempelvis trädgårdar för att få färre fästingar, befarar Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi vid Uppsala universitet.

– Så är det inte. Det är precis tvärtom, säger han.

"Producerar fästingar"

Naturvårdsverkets artikel handlar om ett forskningsprojekt som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och finansieras av myndigheten. Projektet ska pågå till 2018 och hittills har en tiondel av insamlade prover analyserats.

– Det är väldigt allvarligt att de går ut med information som är så dåligt underbyggd, säger Thomas Jaenson.

Han är kritisk till att man lyfter det faktum att rådjur har ämnen i sitt blod som tar död på borreliabakterier som om det var en ny upptäckt. Det är känt sedan länge, menar Jaenson.

– Då drar folk förhastat slutsatsen att rådjuren är bra för att de tar död på borreliasmitta. De tänker inte på att rådjuren "producerar" oerhört många fästingar indirekt.

Fästinghonorna suger blod från rådjur som gör att fästingarna kan föröka sig. Avkomman suger sedan blod från mindre djur som kan bära på smittor.

– Därför kan man säga att rådjuren indirekt är väldigt viktiga för spridningen av borrelia och andra smittor, säger Jaenson.

"Relevant att berätta"

Naturvårdsverket ser dock inte något problem med sin artikel och menar att det handlar om en dispyt mellan forskare.

– Vi tycker att det är relevant att berätta om forskning vi finansierar även innan resultaten är helt klara. Vi är noga med att framhålla att det återstår många prover att analysera och att inga resultat har publicerats ännu, säger Elin Viksten, forskningskommunikatör på Naturvårdsverket.