Fakta: Zika och mikrocefali

Zikavirus är ett relativt okänt smittämne som tidigare enbart rapporterats från Asien och Afrika.

Viruset sprids med myggarten Aedes och kan orsaka zikafeber, som ger relativt milda symptom eller inga alls.

Förra året konstaterades viruset för första gången i Sydamerika. Samtidigt har antalet barn som föds med missbildningen mikrocefali ökat, särskilt i Brasilien där över 3 500 fall konstaterades under förra året, jämfört med ett hundratal normalt.

Efter att viruset hittats i fostervattnet hos barn som senare föddes med mikrocefali tror forskarna att det kan finnas ett samband.

Mikrocefali betyder litet huvud och orsakas av att hjärnans tillväxt störs redan under fosterlivet och de första levnadsåren. Det kan leda till förlamning, synskador och utvecklingsstörning hos det drabbade barnet.

Att många smittas och blir immuna redan i unga år där viruset tidigare varit utbrett kan vara en anledning till att den möjliga kopplingen mellan zika och fosterskador varit okänd tills nu, tror statsepidemiolog Anders Tegnell.

Källa: TT, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Fakta: Drabbade länder

Amerikanska folkhälsomyndigheter avråder gravida från resor till följande länder, på grund av risken för att smittas av det för fostret potentiellt farliga zikaviruset: Barbados, Bolivia, Ecuador, Guadeloupe, Saint Martin, Guyana, Kap Verde, Samoa, Brasilien, Colombia, El Salvador, Franska Guyana, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinique, Mexiko, Panama, Paraguay, Surinam, Venezuela och Puerto Rico.

Källa: CNN

Zikaviruset har länge varit känt på den afrikanska kontinenten. Infektionssjukdomen ger relativt lindriga symptom som feber och hudutslag och de flesta som drabbas märker inte av någonting.

Men efter att viruset plötsligt dök upp i Brasilien och snabbt började spridas i Sydamerika under förra året – samtidigt som antalet nyfödda bebisar med missbildningen mikrocefali sköt i höjden – har det skrämt upp myndigheter och invånare i en rad länder.

Troligt samband

– Det finns ett tidssamband och ett hyfsat geografiskt samband. Mer forskning behövs men mycket talar för att det landar i en koppling. Det är känt att virus kan ge fosterskador, där röda hund är ett klassiskt sådant exempel, säger Anders Tegnell.

En teori om hur viruset hamnade i Brasilien är att det kan ha följt med någon smittad deltagare eller besökare under fotbolls-vm 2014. Att den särskilda myggart som kan bära viruset är vanlig i regionen har sedan underlättat den snabba spridningen.

I bland annat Colombia, El Salvador och Jamaica har man uppmanat kvinnor att vänta med att bli gravida tills riskerna med viruset klarlagts.

Tjugotal länder

Dominikanska Republiken meddelade på söndagen att tio fall av smittan konstaterats i landet. Samtidigt har tre britter testats positivt för zikaviruset efter resor i Sydamerika, enligt BBC. Amerikanska hälsomyndigheter har nu satt upp 22 olika länder, de flesta i Latinamerika, Karibien och Västindien, på sin lista över platser dit man avråder gravida kvinnor från att resa.

Men svenska Folkhälsomyndigheten har inga planer på liknande rekommendationer.

– Om en kvinna som är gravid eller tänker sig bli gravid ska åka till de här områdena så bör hon ta den diskussionen med en vaccinationsmottagning eller mödravårdscentral och diskutera igenom resan och vad den kan betyda för graviditeten, säger Anders Tegnell.

Kan avta

Det finns i nuläget inget botemedel mot zika. Men den snabba spridningen i Syd- och Centralamerika kan snart komma att avta.

– Det kommer att vara en övergående fas. När väl större delen av befolkningen fått viruset kommer man att vara immuna, då minskar smittspridningen drastiskt, säger Anders Tegnell.

I så fall skulle även den eventuella risken för gravida minska kraftigt. Det är troligen bara om en kvinna smittas under, eller kort före, en graviditet som viruset kan ge upphov till fosterskador. Och har man redan burit på det bör man vara immun.