Den höjda nivån är inte bara kopplad till det konkreta ärendet med den terrormisstänkte mannen, som nu friats från alla misstankar, förklarar han. Det är en samlad bedömning av läget i bland annat Frankrike, Belgien, Tyskland och Danmark som gör att terrorhotnivån kommer att ligga kvar på den näst högsta nivån, tror han.

– Det är fyra veckor kvar till jul, och det är mycket folk i omlopp. Jag tror att de vill ta det säkra före det osäkra nu när det är många synliga folkmassor ute. Det går inte att höja och sänka hotnivån som en jojo, säger han.

Den höjda nivån ger också polisen mer resurser för bevakning, förklarar han, därför är hans bedömning att Säpo inte kommer att vilja sänka nivån nu.

Huruvida uppgifterna som polisen fick om den tidigare misstänkte mannen skulle kunna vara en dimridå utlagd av terrorister kan han inte bedöma.

– Vi har inte grundinformationen som polisen fick. Men mycket bygger på signalspaning, och det är inte bara en bit som polisen har haft. De har gjort en samlad operativ bedömning. Det mest intressanta är också att mannens advokat sagt att det var rätt att prata med mannen, säger han.

Att personer förhörs av Säpo är dock inget ovanligt, förklarar han.

– Det händer hela tiden. Det man kan undra över här är varför det tog så lång tid från polisen fick informationen tills mannen greps, så att polisen kunde förhöra honom, säger Magnus Ranstorp.