Fakta: Försvarssamarbete utreds

Regerings utredare, ambassadör Krister Bringéus, ska senast den 31 augusti i år lämna över ett betänkande om Sveriges samarbeten och medlemskap samt för- och nackdelar med dem på det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Det handlar bland annat om Sveriges samarbete med EU, OSSE, FN och Sveriges samarbete med Nato. Studien är ett direkt resultat av försvarsuppgörelsen med oppositionen i fjol.

Källa: Regeringen

Fakta: Finska Natoutredningen

Finlands officiella Natoutredning slår fast att Sverige och Finland borde samordna beslut om Natomedlemskap, så att inte det ena landet går med och det andra stannar utanför.

Rysslands politiska och ekonomiska reaktioner på ett finländskt beslut att ansöka om medlemskap i Nato skulle bli starka. Även om Ryssland inte tar till kraftåtgärder är det enligt utredningen svårt att förutspå exakt vilka motåtgärderna blir. Reaktionerna skulle vara störst under anslutningsprocessen som dock inte kan försnabbas på grund av dess politiska karaktär, konstateras i utredningen.

Källa: FNB

Vid ett svenskt Natomedlemskap skulle Ryssland vidta "nödvändiga militärtekniska åtgärder", säger Lavrov till Dagens Nyheter.

– Jag tycker att det var väldigt onödigt och opåtalat. Vi i Sverige fattar själva våra beslut om vår försvars- och säkerhetspolitik. Inget annat land styr det åt oss, vi gör det själva, säger statsminister Stefan Löfven.

– Vi kräver respekt för det, liksom vi respekterar andra länders beslut om deras säkerhets- och försvarspolitik. Det är väl känt var vi står. Sverige har varit alliansfritt länge, det har tjänat oss väl. Vi har påtalat detta för omvärlden många gånger och det vet Moskva om.

Kräver förklaring

Lavrovs uttalande är "hårresande", skriver Centerpartiets ledare Annie Lööf i en kommentar.

"Vår utrikes- och säkerhetspolitik bestäms av Sverige, inte av ryska hot".

Moderaterna kräver i sin tur att Ryssland ska förklara sig.

– Det här väcker många frågor, så därför tycker jag att det är viktigt att UD nu kallar upp den ryske ambassadören för att förklara vad Ryssland och den ryske utrikesministern menar med det här, säger Moderaternas utrikespolitiska talesperson Karin Enström till TT.

Med anledning av intervjun i DN har UD varit i kontakt med den ryska ambassaden säger Johan Tegel på UD:s presstjänst.

– Vi har haft med den ryska ambassaden i den här frågan och framfört vår syn, bekräftar han.

Vad som sagts mer i detalj eller vilken nivå den kontakten var på vill UD inte tala om. Men enligt Tegel handlar det inte om att någon kallats upp till UD, utan endast en kontakt med ambassaden. Han säger att UD har löpande kontakter med ryska företrädare och att de känner väl till vår position.

Iskander-systemet

Gudrun Persson, Rysslandsforskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut förklarar att Lavrovs uttalande om ett eventuellt svenskt Natomedlemskap är "en standardformulering", som påminner om retoriken inför de baltiska staternas Natointräde 2004. De "militärtekniska åtgärderna" handlar förmodligen om att Ryssland skulle placera robotsystemet Iskander i den ryska enklaven Kaliningrad. Men det kommer att ske ändå, om det inte redan skett, säger hon.

– Tidigare har det drivits av den ryska påstådda fruktan för Natos missilförsvar. Det är i det ljuset det ska ses, om missilförsvaret fortsätter att byggas ut så kommer också Ryssland att modernisera de systemen, alldeles oavsett svenskt Natomedlemskap.