Definitionen: Det är ett hatbrott respektive terrorism

Definition hatbrott: Brott mot person, grupp, egendom, institution eller representant för dessa, som motiveras av rädsla för, fientlighet eller hat mot den utsatta grundat på hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck som gärningspersonen tror, vet eller uppfattar att personen eller gruppen har.


Definition terrorism (enligt svensk lag): 
För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att:
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en  befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att  vidta en åtgärd, eller
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala  strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Läs fullständig definition här.


Källa: Brå, riksdagen.

Lasermannen, Breivik och Peter Mangs

Hans Brun menar att Peter Mangs och Lasermannens attacker inte bör klassas som terrorbrott eftersom de inte i juridisk bemärkelse hade något politiskt uppsåt. Däremot är Breiviks attack ett solklart terrorbrott, säger Hans Brun.

– Han skrev ett politiskt manifest och var väldigt noga med att använda rättegången som politisk plattform där han ville marknadsföra ett politiskt budskap. De bitarna saknas vad gäller Peter Mangs och Lasermannen. Där är det lätt att tolka det på olika sätt.

Dagen efter skolmorden i Trollhättan meddelade Säpo att det rörde sig om ett hatbrott med rasistiska förtecken, och alltså inte ett terrorattentat.

För att den rubriceringen ska användas krävs bland annat att ett tydligt politiskt syfte ska kunna påvisas, vilket det finns indikationer på, menar terrorforskaren Hans Brun.

– Jag tycker att det finns en del politiska indikatorer. Enligt vissa uppgifter har han lämnat ett meddelande av något slag efter sig. Innehållet i detta meddelande påverkar också bedömningen. Han har valt ut offren efter hudfärg, och det kan vara en politisk signal i sig. Han ville ju minska invandringen verkar det som, säger Hans Brun.

– Ytterst styrs denna bedömning av om man utgår från den svenska juridiska definitionen eller om man använder sig av en annan definition.


►LÄS MER: Rektorn: "Barn bär mask och svärd till skolan i dag"

Många har jämfört attacken i Trollhättan med morden på Ikea i Västerås i augusti. Hans Brun poängterar att inget av fallen har alla pusselbitar på plats, men att det i nuläget är mycket som verkar skilja de båda dåden åt.

– Så vitt jag har förstått så var ju uppsåtet där (vid Ikea-morden) i första hand att få stanna kvar i Sverige. Han ville skaffa sig egna fördelar, jag tror inte han hade för avsikt att påverka det politiska klimatet i samhället – så vitt jag vet. Men det innebär inte att brotten är mindre hemska eller har ett mindre straffvärde.

Och det är ofta svårt att avgöra vad som är en terrorhandling och inte. Hatbrott definieras som en attack där någon kränks till exempel på grund av etnicitet, religion eller sexuell läggning, men där det saknas ett tydligt politiskt motiv.

– Men i praktiken flyter det där ihop. Och i synnerhet nu när allt har blivit så fragmenterat. Det är lite synd att det blir en diskussion om semantik i stället för om problemen som orsakar det, säger Hans Brun.

För närvarande styrs svensk lagstiftning gällande terrorbrott utifrån ett EU-direktiv, men någon internationell, allmänt accepterad definition på terror finns inte. Och i modern tid – på grund av internet – blir gränserna om möjligt ännu vagare.

– Det är lättare för personer i dag att ta till sig en viss retorik och ideologi som ofta är ganska mörk och destruktiv – där näthatet antagligen kan påverka folk. En del kanske är psykiskt labila, andra kanske har andra problem, eller börjar tillskriva sig en viss ideologi som uppmuntrar hat och våld. Och då blir det väldigt svårt att dra en gräns mellan terror, hatbrott och psykiska problem. Det börjar överlappa varandra mer och mer.

►LÄS MER: Film visar: Gärningsmannen valde ut sina offer