Tre tips
Så hanterar du nervositeten

Kom förberedd
Öva hemma framför spegeln eller framför vänner och familj. Det är viktigt att lägga ut-maningarna på rätt nivå och -sedan trappa upp successivt.

Bit ihop och härda ut
Eftersom det inte går att påverka de kroppsliga reaktionerna med en gång så måste man tilllåta kroppen att reagera. Våga tala, trots nervositeten.

Håll masken
Du verkar inte så nervös som du är. Det är lätt att bli väldigt upp-tagen av sina darrande händer eller att rösten förändras. Andra märker det inte lika tydligt.

I de allra flesta utbildningar finns ett inslag av muntlig presentation. För många studenter innebär det här ett visst obehag. Men för andra får det mer allvarliga konsekvenser. 

–   De allra flesta männi­skor, även vana talare, får ett stresspåslag. Men om man väljer bort utbildningar, eller undviker att slutföra sin utbildning på grund av rädslan, så blir det ett pro­blem, säger Lisa Bernhard, psykolog på Studenthälsan vid Stockholms universitet.  

 Men det finns hjälp att få. Till Studenthälsans ”Våga tala”-kurs kommer de som behöver mer hjälp än bara träning. Gruppträning och utbyte av erfarenheter med andra i samma situation kompletteras här med enskilda psykologsamtal. 

  Obehaget av att tala inför folk grundar sig ofta i rädslan att göra bort sig, att göra fel och inte leva upp till förväntningar – andras eller egna. Att hjärtat rusar är ett sätt för kroppen att förbereda sig på flykt. 

 Men med successiv träning kan man få bukt med stresspåslaget.

 –   Om man kommer över den här tröskeln är det inte alls ovanligt att man så småningom börjar tycka att det är roligt. Men hur lång tid det tar att komma dit är väldigt olika.