Fakta: Svensk hjälp till Grekland

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat tolv förfabricerade hus på 20 kvadratmeter vardera, 150 tält, 150 tältvärmare, 150 brandvarnare, 100 sängar, 500 filtar och 32 brandsläckare till migranters boende i Grekland.

Migrationsverket skickar i ett första skede tre experter till Grekland för att hjälpa till med omlokaliseringen av asylsökande i Grekland till andra EU-länder.

Några svenska poliser finns också i Grekland för att hjälpa myndigheterna.

Dessutom deltar Kustbevakningen med två patrullbåtar i den operation (Poseidon) som EU:s gränsmyndighet Frontex har i Medelhavet mellan Grekland och Turkiet.

– Vi ville skicka ner personer så att husen blir uppsatta på rätt sätt, säger Madelene Monasdotter, verksamhetsansvarig på MSB, till TT.

Montörerna ska fram till den 20 maj skruva upp tolv förfabricerade hus i ett nytt migrantläger i västra Aten.

MSB har även skickat bland annat tält, filtar och brandvarnare till Grekland.

Flyktingar som tar sig till Grekland men inte söker asyl där ska enligt det nya migrationsavtalet mellan EU och Turkiet återföras till Turkiet. EU ska sedan ta emot en annan flykting som är i Turkiet för varje flykting som återförs. Enligt SR:s Ekot har EU:s gränsmyndighet Frontex manat medlemsstaterna att bistå med 1 500 experter för att hjälpa Grekland att genomföra avtalet. Frontex uppger att cirka 200 experter är på plats men att fler behövs framöver.

För att hjälpa till med omlokalisering av asylsökande i Grekland till andra EU-länder skickar Migrationsverket tre experter.

– Det är i ett första skede, säger Fredrik Bengtsson, verkets presschef till TT.

Han uppger att fler experter kan komma att skickas framöver.