– Vi har fått medhåll i de delar som är av betydelse för oss, nämligen att isoleringen är en kränkning av hans rättigheter.

Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik till NTB om att den norska staten döms för brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Fakta: Extra hög säkerhetsnivå

Förhandlingarna har pågått under fyra dagar i mars. Av säkerhetsskäl ägde förhandlingarna rum i en gymnastiksal i anslutning till fängelset där Breivik sitter då det ansågs för riskfyllt att flytta på Breivik till en vanlig rättssal.

Vid förhandlingarna vittnade såväl läkare som fängelsepersonal.

2013 anmälde Breivik fängelseledningen och dåvarande justitieminister Grete Faremo (AP), bland annat för tortyrliknande fängelseförhållanden på grund av långvarig isolering.

Den 1 juli 2015 stämde Breivik den norska staten för brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, och pekade då särskilt på isoleringen och inskränkningarna i möjligheten att kommunicera med omvärlden.

Anders Behring Breivik dömdes i augusti 2012 till 21 års fängelse för terrorattentaten på Utøya och i Oslos regeringskvarter den 22 juli 2011 då 77 människor dödades och många skadades allvarligt.

Breivik greps samma dag och har sedan dess suttit frihetsberövad med bestämmelser om extra hög säkerhetsnivå.

Källa: NTB

Breivik stämde norska staten för restriktionerna i högsäkerhetsfängelset där han avtjänar sitt straff, och får nu delvis rätt.

Lisbeth Kristine Røyneland, som förlorade sin dotter på Utøya och leder en nationell stödgrupp för anhöriga, säger att hon är "lite besviken och väldigt överraskad " över domen. Hon anser inte att han har för stränga förhållanden i fängelset.

– De står i förhållande till vad han har gjort. Han dödade 77 människor trots allt, säger hon till tv-bolaget NRK.

Längd på isolering

Enligt tingsrätten har staten brutit mot artikel 3 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som säger att ingen ska behöva utsättas för tortyr, omänsklig eller nedvärderande behandling. Det gäller längden på isoleringen, felaktiga grunder för den och begränsade möjligheter att överklaga. Dessutom gav rätten akt på att man inte tagit tillräcklig hänsyn till Breiviks psykiska hälsotillstånd när straffet fastslogs.

Domen var mycket överraskande, anser människorättsexperten Kjetil M Larsen.

– Som jag förstod anföranden och fakta, tänkte jag att det är ganska uppenbart att staten inte kommer att dömas. Jag noterar att rätten värderat det annorlunda, säger han till Aftenposten.

"Juridiskt hälsotecken"

– Vi kommer nu att läsa domen grundligt och se över överklagandefrågan, säger Marius Emberland, jurist hos Regjeringsadvokaten, den norska justitiekanslern.

Folkrättsexperten Ove Bring har ännu inte hunnit läsa domen, men säger spontant:

– Det är ett juridiskt hälsotecken att Europakonventionen om mänskliga rättigheter kommer till användning även för en sådan person som Breivik.

– Det är precis så konventionen är tänkt att fungera, den gäller ju för alla människor oavsett vad de har gjort sig skyldiga till i straffrättsligt hänseende, säger Bring till TT.

"En kränkning"

Anders Behring Breivik ansåg även att den norska staten brutit mot artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, om rätten till respekt för privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Där gav domstolen dock inte Breivik rätt.

– Vi har fått medhåll i de delar som är av betydelse för oss, nämligen att isoleringen är en kränkning av hans rättigheter, säger hans advokat Øystein Storrvik till nyhetsbyrån NTB.

Breivik avtjänar ett 21-årigt fängelsestraff för terrorangreppen på Utøya och i regeringskvarteren i Oslo i juli 2011. Han mördade 77 människor och skadade ett stort antal andra.