Fakta: Undersökningen

Totalt har 27 840 barn mellan 7 och 18 år i den kinesiska Shandongprovinsen fått sitt kroppsmasseindex (BMI) uträknat 1985 och 2014.

Bland pojkarna var 0,74 procent överviktiga 1985 medan 0,03 procent var feta. Dessa andelar hade ökat till 16,35 respektive 17,2 procent 2014.

Bland flickorna 1,45 procent överviktiga 1985 medan 0,12 procent var feta. Detta hade ökat till 13,91 respektive 9,11 procent 2014.

Forskarna tror att pojkarnas är mer överviktiga och feta på grund av att familjerna lever kvar i gamla föreställningar där pojkar får större del av hushållets resurser än flickor.

BMI (Body mass index) räknas ut genom att dividera kroppsvikten i kilo med längden i meter upphöjt i två (exempel: 80 kilo/1,80 centimeter X 1,80).

Ett BMI mellan 25 och 29,9 räknas som övervikt och ett BMI på 30 och uppåt räknas som fetma.

Källa: European Journal of Preventive Cardiology, Vårdguiden

– Kina har haft snabba socioekonomiska och näringsmässiga förändringar de senaste 30 åren. I dagens Kina äter människor mer och är mindre fysiskt aktiva än de var förr. Den traditionella kinesiska dieten har skiftat mot en som har mer fett och kalorier och mindre fibrer, säger doktor Ying Xiu Zhan, som lett studien vid hälsovårdsmyndigheterna i provinsen Shandong, till vetenskapstidskriften European Journal of Preventive Cardiology.

Studien har gjorts på två grupper barn på landsbygden i Shandong, en 1985 och en 2014. Totalt har 27 840 barn mellan 7 och 18 år fått sitt kroppsmasseindex (BMI) uträknat. Studien visar att övervikt och fetma bland pojkar har ökat mycket kraftigt, från under 1 procent 1985 till kring 16–17 procent 2014. Bland flickor är ökningen mindre, men fortfarande mycket kraftig.

Andra undersökningar har visat att kinesiska barn dricker mer läskedrycker och spelar mer dataspel.

– Ökningen av övervikt och fetma sammanfaller med ökade inkomster i hushåll på landsbygden och vi väntar oss att trenden fortsätter kommande decennier i Shandongprovinsen och andra regioner i Kina, säger Ying Xiu Zhan.