Fakta: IED

IED är en förkortning för Improvised explosive devices. IED är en anordning som oftast är konstruerad av icke militära komponenter. Den hemgjorda sprängladdningen kan exempelvis grävas ner i en väg och detonera då ett fordon kör över. Syftet med IED är att sätta exempelvis fordon ur funktion, skapa panik eller distrahera.

Källa: Försvarsmakten

– Övningen är multinationell och syftar till att möta hotet från motståndare som använder hemgjorda bomber, så kallade IED. Det handlar inte bara om att omhänderta själva bomben utan att omhänderta hela kedjan med grupper och nätverk bakom bomberna, säger Maddelena Lago, informationschef för Ing 2, Göta ingenjörregemente i Eksjö, till TT.

Personal från Ing 2 har konfronterats med IED, Improsived explosive devices, på fältet i Afghanistan. Laddningarna kan placeras i vägtrummor och kan få förödande konsekvenser när fordon passerar.

Övningen Bison counter 2016 samlar omkring 1 000 man från 21 länder och personal från bland annat Nederländerna finns på plats.

– De har ett större forskningslaboratorium som finns i åtta containrar där man kan ta fingeravtryck, allt i syfte att försöka spåra personer bakom IED. Övningens syfte är att utveckla metoder och att kunna ta stöd av varandra i framtiden, säger Maddelena Lago.

Övningen kommer primärt att genomföras i Karlskrona, Jönköping, Eksjö och Skillingaryd.

TT: Hur kommer civilbefolkningen att märka av övningen?

– Det kommer vara fler utländska militärfordon på vägarna.